האוצר מציג: עודף תקציבי בינואר

העודף התקציבי עמד על סך של 3.9 מיליארד שקלים. באוצר מציינים כי העודף בחודש ינואר משקף הכנסות מסים גבוהות במיוחד.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ט בשבט תשע"ו

רשם ציון דרך חשוב במהפכה שהוא מתכנן במאבק בהון השחור. משרד האוצר
רשם ציון דרך חשוב במהפכה שהוא מתכנן במאבק בהון השחור. משרד האוצר
פלאש 90

בחודש ינואר נמדד עודף בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך 3.9 מיליארד שקלים, כך עולה מאומדנים ראשוניים של אגף החשב הכללי באוצר.

באוצר מציינים כי העודף בחודש ינואר משקף הכנסות מסים גבוהות במיוחד. בפעילות למימון היה בחודש ינואר עודף בסך 4.2 מיליארד שקלים.

סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש ינואר ב- 23.8 מיליארד שקלים.

הוצאות משרדי הממשלה עמדו על 19.5 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי הסתכמו ב- 4.3 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 0.1 מיליארד שקלים.

בהוצאות המשרדים בחודש ינואר חל גידול בהשוואה לינואר 2015, בהוצאות המשרדים האזרחיים ובהוצאות מערכת הביטחון. הגידול בהוצאות נובע בין היתר מתוספות שכר, מגידול שחל בתקציבי המשרדים בשנת 2016, וככל הנראה גם משינוי בהתפלגות ההוצאה הצפוי על פני השנה הנוכחית, בהשוואה לאשתקד.

סך גביית המסים בחודש ינואר הסתכמה ב- 27.4 מיליארד שקלים. בהשוואה לחודש ינואר אשתקד ההכנסות ממסים עלו נומינלית ב- 7.8%. יתר ההכנסות הסתכמו בסך של 0.3 מיליארד שקלים.