בקרוב: מדבירים ברישיון בלבד

בתמיכתם של ח"כים מהקואליציה והאופוזיציה, חוק המדבירים אושר סופית.

חזקי ברוך , כ"ט בשבט תשע"ו

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה שנייה ושלישית את החוק המסדיר את העיסוק בהדברת מזיקים.

החוק קובע בין השאר הוראות להכשרת מדבירים, הליכי רישוי לעיסוק בהדברה תברואית ופיקוח על מדבירים במטרה לצמצם את החשיפה ואת הפגיעה בבריאות הציבור וכן להקטין את הנזק לסביבה.

השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, קידם את אישורו של החוק בכנסת הנוכחית לאחר שהוא אושר בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת.

העיסוק בהדברה כולל שימוש בחומרים מסוכנים, הנעשה פעמים רבות בתוך בתי מגורים או בקרבת בני אדם, ומחייב פיקוח הדוק למניעת אסונות כתוצאה משימוש פיראטי וללא רישיון מוסדר. כמו כן, באופן תקדימי, מפקחי הגנת הסביבה יוכלו לפעול לאכיפת חוק המדבירים במערכת הביטחון.

החוק החדש ייתן מענה ראוי, מקצועי ועדכני לסוגיות רבות לעניין פעולות הדברה הכרוכות בסיכונים מיוחדים כתוצאה, למשל, משימוש בגזים, שהם רעילים ביותר.

הצעת החוק כוללת חידושים ושיפורים משמעותיים בתחום בטיחות ובריאות הציבור, ובהם:

  • חובת הכשרה של מדבירים בקורס מוכר טרם קבלת הרישיון.
  • חובת רישוי של כלל העובדים בהדברה וביטול מעמד עובדי ההדברה שאינם מורשים ואינם מפוקחים.
  • קביעת מספר סוגי רישיונות ייעודיים, מדורגים.
  • סדרי עדיפויות סביבתיים בבחירת אמצעי הדברה כך שייעשה שימוש בתחילה באמצעי מניעה וטיפול ורק בעת הצורך ייעשה שימוש בחומרי הדברה כימיים.
  • הרחבת סמכויות פיקוח והאכיפה כך שיכללו גם הטלת עיצומים כספיים וכך גם רמות הענישה יוחמרו ביחס לעבירות מסוימות.