הרוגי אסון האוטובוס הובאו למנוחות

יעקב מאיר חשין וישראל וינברג, שניים מהרוגי אסון האוטובוס, הובאו למנוחות בהר המנוחות בירושלים. מאות ליוו אותם בדרכם האחרונה.

חזקי ברוך , ו' באדר תשע"ו

Fatal bus crash
Fatal bus crash
Photo: Courtesy of the families