רשות המסים תוסמך לחלט כספים ורכוש למעלימי מס

כך מסתמן מדיוני ועדת החוקה על ההצעה להוסיף את עבירות המס כעבירת מקור לצורך אישום בהלבנת הון.

חזקי ברוך , ח' באדר תשע"ו

השכר עולה
השכר עולה
צילום: פלאש 90

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה היום (רביעי) בהצעה להוסיף את עבירות המס כעבירת מקור לצורך אישום בהלבנת הון.

עפ"י הצעת החוק, עבריין מס ייחשב כ"מלבין הון" אם עשה פעולה נוספת שמטרת הסתרת הכסף שהופק כתוצאה מהעלמת המס. הוספת עבירת המס כעבירת מקור תעניק סמכות לרשות המסים לחלט כספים ורכוש, להחמיר את הענישה, ולהעברת מידע ממאגרי המידע של הרשות להלבנת הון לרשות המסים.

בדיון הקודם שנערך בהצעת החוק, חברי הכנסת סברו כי יש מקום לערוך תיקונים ושינויים בהצעת החוק הממשלתית, באופן שיוביל ליצירת הסדר מידתי ומאוזן יותר.

נוכח עמדת הוועדה, הייעוץ המשפטי של הוועדה הציע מתווה שיבטיח כי כלי האכיפה הנרחבים שבחוק איסור הלבנת הון יופעלו רק כלפי "כרישי פשע", עבירות המס אותן מוצע להוסיף לרשימת עבירות המקור יוגדרו ככאלה אך ורק אם סכום המס שהועלם הוא גבוה באופן משמעותי ולא פחות ממיליון ש''ח (הסכום מתייחס למס שהועלם ולא להכנסה שהושמטה) או שעבירת המס נעברה בנסיבות מחמירות.

עוד מוצע, כי היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה יוציאו הנחיות ליישום אכיפת החוק, לשימוש הראוי בסמכויות החילוט הזמניות ולאחר הרשעה. תוך מניעת מצב שבו החילוט הזמני יפעיל לחץ לא מידתי על חשוד / נאשם. וכן התחשבות באפשרות של החשוד / הנאשם להמשיך ולנהל את חייו ועסקיו באופן תקין, ככל הניתן.

בנוסף, בייעוץ המשפטי של הוועדה מציעים לדחות את תחילת החוק ולקבוע הוראת שעה של שנה או שנתיים בה יתאפשר למעלימי מס, "גילוי מרצון".

יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי סירב לאשר את הסעיף בהצעת החוק. אולם אם ההצעה תוגבל לעברייני מס כבדים, כגון ארגוני פשע או מי שמחזור העסקאות שלו מעל מיליון ש''ח, ובכפוף לתנאים נוספים, סלומינסקי הודיע שיסכים להצעה.

מנהל רשות המיסים משה אשר הביע חשש שהמסר למעלימי מס מההצעה שהועלתה יהיה שכל מי שמחזור העסקאות שלו מתחת למיליון ש''ח, מותר לו להעלים מס. משה אשר ביקש מיו"ר הוועדה שהצעתו לקבוע רף של מיליון ש''ח תכלול העלמת מס הן ממע"מ והן ממס הכנסה. בנוסף, ביקש אשר שהרף של מיליון ש''ח, יתפרס על פני כמה שנים.

ח"כ סלומינסקי השיב לאשר, "העונש הקבוע בחוק למעלים מס, עומד על שבע שנות מאסר. ואתם מציעים להחמיר את הענישה. אני רוצה שההצעה תחול רק על ארגוני פשיעה או על מי שיוגדר ככרישי מעלימי מס''.

גם ח"כ בני בגין התנגד נחרצות להצעת החוק. לדבריו "זה אחד המקרים שאני סבור שכדאי לחזור לחקיקת החוק המקורי, על מנת לבחון מאין באנו. על זה נאמר 'כל המשנה ידו על התחתונה' ולא שלא ניתן לשנות. ההוכחה מוטלת על המבקש לשנות, שהשינוי ראוי".

רשות המיסים העבירה לוועדה נתונים, לפיהם, הצעת יו"ר הוועדה מוציאה מהצעת החוק מעל 80% מהעוסקים המורשים. המשמעות היא, כי כל העלאת הרף להכללת עבירת מקור מעל למיליון ש''ח, מוסיפה אחוזים ספורים בלבד של עוסקים. ואולם, רשויות האכיפה בראשות המיסים טוענים כי הם נתקלים בחשדות להלבנת הון בסכומים אלה.