פולין: התגלה ציונו של הצדיק מלאיעוו

במלאת מאה שנים להסתלקותו פורסמה בקשה לסיוע בחשיפת מיקומו המדויק של הציון. הבקשה נענתה ועדויות מוסמכות קבעו את המקום.

חיים לב , ט"ו באדר תשע"ו

הציון שנמצא
הציון שנמצא
צילום: ללא קרדיט

התגלה ציונו של הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מלאיעוו זצ"ל בסמוך לעיר אוטבוצק שבמרכז פולין.

לפני כשנה וחצי, במלאת מאה שנים להסתלקותו, פורסמה בקשה לעזרה וסיוע בחשיפת מיקומו המדויק של הציון ועזרה בפעילות גידור המקום, בניית האוהל וחידוש המצבה. הבקשה נענתה ועדויות מוסמכות קבעו את מקום הציון.

רבי אברהם יהושע העשיל זצ"ל היה נכדו של האדמו"ר מטשרנוביל. הוא ניהל קהילה עניפה בעיר טשודנוב, אך כעבור שנה נסתלק אביו ועקר מושבו לעיר הגדולה 'מאזיר' שבפלך מינסק ברוסיה הלבנה. למרות שעקר משם, שמו נשאר לזיכרון בכינוי היידישאי 'דער טשודנובער רבי'.

בשנות השואה נחרב מקום הציון ונעלם מקומו המדויק. בעזרת יו"ר 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי אשר לו ניסיון בחידוש ובגילוי בתי עלמין ומקום מנוחתם של צדיקים רבים באוקראינה ופולין, אותר מיקומו המדויק של הציון.