המשטרה מוחקת דוחות לפלסטינים ותיירים

מבקר המדינה מציג כשלים חמורים במערך מצלמות התנועה והתנהלות המשטרה, ומגלה בין היתר כי נמחקו 50 אלף כתבי אישום חמורים נגד נהגים.

עדו בן פורת , ט"ו באדר תשע"ו

מצלמת מהירות
מצלמת מהירות
צילום: istock

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (רביעי) דוח ביקורת מיוחד על הקמת מערך המצלמות האלקטרוניות ואכיפת חוקי תעבורה.

הדוח חושף כשל מערכתי שמנע הפעלה מיטבית של מערך המצלמות שהושקעו בו משאבים ניכרים. חמור מכך, הוא מעלה כשלים מהותיים וערכיים בטיפול המשטרה בדוחות ובכתבי אישום שנרשמו לשוטרים ולקציני משטרה בכירים.

נקדים ונזכיר כי כבר בשנת 2005 אישרה הממשלה הקמת מערך של 300 מצלמות תנועה דיגיטליות – מערכת א' 3. מערך המצלמות החל לפעול במרץ 2012. מטרותיו הראשיות הן הגברת הבטיחות בדרכים, הפחתת מספר ההרוגים ושיפור תרבות הנהיגה על ידי הגברת ההרתעה. למרבה הצער בשנים  האחרונות, הסתמנה שוב עליה ניכרת במספר תאונות הדרכים.

הליקויים המרכזיים עליהם מצביע הדוח: 

  • עקב אי היערכות מערכתית של הנהלת בתי המשפט, המשרד לביטחון פנים והמשטרה להעברת כתבי אישום שמפיקה מערכת א-3 לדיון בבתי משפט ללא דיחוי, ועקב תקינה חסרה של שופטי תעבורה, נמחקו עשרות אלפי כתבי אישום (50,000) בגין עברות תנועה חמורות.
  • על מנת לבלום את הצטברות כתבי האישום ללא מועד משפט ומחיקתם, העלתה המשטרה את סף האכיפה של מרבית המצלמות כך שיצלמו רק מהירות של פי שניים ואף בכמה מקרים עד פי חמישה מהמהירות המותרת. ספי האכיפה הביאו לכך שחלק ניכר מהמצלמות לא מילאו את ייעודן.
  • המשטרה מוחקת אוטומטית דוחות וכתבי אישום שהופקו ממצלמות א-3 שבהם צולמו כלי רכב שנהגו בהם תיירים או כלי רכב בעלי לוחית רישוי פלסטינית.
  • הדוח מעלה כשלים מהותיים וערכיים בטיפול המשטרה בדוחות וכתבי אישום שנרשמו לשוטרים. לאור טיפול לקוי בדוחות אלו נמחקו מאות מהם מחמת התיישנות. עד פברואר 2015 לא הושלם הטיפול בכ-53% מהדוחות שניתנו לכלי רכב משטרתיים, מחציתם ויותר מן השנים 2013-2012.
  • חמורה עוד יותר הייתה דרך הטיפול בדוחות שניתנו לשוטרים בדרגות ניצב משנה ומעלה, שהמוסמך להחליט בעניינם הוא ראש אגף התנועה או המפכ"ל. קצינים בדרגות בכירות אלה, שקיבלו דוחות וכתבי אישום בגין מהירות מופרזת, דיווחו כי הדוחות נרשמו להם בעת השתתפותם בפעילות מבצעית, ולכן בוטלו רוב הדוחות וכתבי האישום לקצינים אלה. אולם בביקורת נמצא שלא היה אפשר לקשור את האירועים המבצעיים שציינו הקצינים לנסיבות שבהן תועדו נוהגים במהירות מופרזת. דרך התנהלות זו נוגדת את כללי המינהל התקין ואינה תואמת את המצופה מגוף ציבורי המופקד על אכיפת החוק.
  • שב"ס סירב להעביר למשטרה פרטי נהגים של כ-100 אירועים שבהם רכבי שב"ס עברו עבירות תעבורה, ובכך מנע את אכיפת החוק על נהגים אלו וגרם להתיישנות הדוחות ולביטולם.
  • עד מועד סיום הביקורת עלה פרויקט א-3  מ- 100 מיליון ש''ח. חרף הכשלים בתפעול המערך, הזמין בשנת 2015 המשרד לביטחון פנים 40 מצלמות נוספות.

לדברי מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף-חיים שפירא, דרך הטיפול בעבירות התנועה של שוטרים ושל קציני משטרה בכירים, ובמיוחד מסירת דיווחים שאינם מדויקים לצורך ביטול דוחות התנועה, מציבה תמונה עגומה של התרבות הארגונית השלטת במשטרת ישראל.

הממצאים בנושא זה בצירוף קלקולים בתרבות הארגונית במשטרה שעלו בבדיקות קודמות של משרד מבקר המדינה והפרשות שנחשפו לציבור בעת האחרונה בייחוד בקשר לדרג הבכיר במשטרה, יוצרים תמונת מצב מדאיגה של התנהלות המשטרה.

לפיכך, קובע המבקר, אין די בתיקון הליקויים העולים במפורש מדוח מיוחד זה, אלא נדרשים שידוד מערכות ותיקון התרבות הארגונית במשטרה. ''טוב יעשו פיקוד המשטרה והשר לביטחון הפנים אם ייקחו את הדברים לתשומת לבם המיוחדת'', הדגיש שפירא.

במשטרה הגיבו לדו"ח המבקר על מצלמות האכיפה ומסרו "טענתו של המבקר להעדר אפקטיביות של מצלמות א-3 סותרת את הממצאים המלמדים כי קיימת הרתעה ומגמה של שינוי בתרבות הנהיגה. יצויין כי עם הקמת הפרוייקט, קודם על ידי משטרת ישראל ובמימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מחקר מלווה אובייקטיבי וחיצוני על ידי פרופ' הלל בר גרא מאוניברסיטת בן גוריון, ממנו עלה כי מהירות הנסיעה של נהגים ירדה ב- 9% באזורי המצלמות. כמו כן, מסקר נהגים שביצע פרופ' הלל בר גרא עלה כי, עמדות א-3 השיגו הרתעה על ציבור הנהגים''.

בנוגע להפקת דו"חות של עבירות תנועה חמורות אמרו במשטרה כי "הליקוי תוקן והעבירות אליהן התייחס המבקר כבר הועברו לטיפול הימ"ר". בנוגע לדו"חות תנועה של שוטרים: "המבקר מציין מפורשות כי הוא רואה בחיוב את הפעולות שנקט ראש את"ן הנוכחי לשם הסדרת הטיפול בדוחות אלה. כלל הדו"חות שעלו במסגרת הביקורת טופלו במלואם ונכתבו נהלים חדשים ומחמירים, המאפשרים טיפול מהיר ויעיל בדוחות שוטרים. ומה עם דו"חות שנמחקו לקצינים בכירים? "מונתה קצינה בודקת אשר בוחנת לעומק את הדברים".

גם אגף התנועה הגיבו לדו"ח "המשטרה מתייחסת לדו"ח באופן מעמיק ורציני, תוך שיתוף פעולה מלא עם המבקר אשר קיבל מידע על כלל השיפורים שבוצעו במהלך תהליך הביקורת. המשטרה מסכימה עם עמדת המבקר, כפי שצויינה בדו"ח, אשר לפיה, המחסור במועדי משפט הוא הפקטור המשמעותי המונע אופטימיזציה של הפרוייקט".

ממשרד לביטחון פנים נמסר בתגובה "לפי הנחיית השר ארדן, נוהל הטיפול בדו"חות תנועה של קצינים בכירים הוחמר. המחסור החמור בשופטי תעבורה ובמועדי משפט הוא גורם משמעותי המגביל את יכולת ההעמדה לדין. לכן, כל עוד לא יהיה מספר מספק של שופטי תעבורה המשטרה לא תוכל להפעיל את כל המצלמות שהותקנו".