הרב מלמד: לא לציית להוראה

הרב זלמן מלמד נשאל על ידי חייל דתי שמגדל זקן מסיבות דתיות, מה עליו לעשות כאשר המפקד שלו הורה לו לגלח את הזקן.

הרב זלמן מלמד , י"ט באדר תשע"ו

הרב זלמן מלמד
הרב זלמן מלמד
הלל מאיר

אמנם יש מנהגים שונים בעניין גידול זקן. יש שמגדלים זקן ולא נוגעים בו כלל. יש שמגדלים זקן וגם מטפלים ומסדרים אותו, ויש שמגלחים את הזקן בדרך המותרת על פי ההלכה.

אי לכך ההוראה לגלח את הזקן אינה כהוראה לעבור על איסור מוחלט, אף על פי כן  מי שמגדל זקן מסיבות דתיות, אסור לו על פי ההלכה להסכים לכפיה שתמנע ממנו לקיים את מנהגו. עליו לסרב למלא את הפקודה גם במחיר ישיבה בכלא.

גם אם הוא קצין וסירובו ימנע ממנו המשך קידום בצבא עליו לסרב לפקודה כזו. הגם שהשירות בצבא הוא מצווה גדולה מאד, אין היתר להסכים לכפיה לבטל מנהג, כי בכל מקום שיש כפיה בניגוד למנהג הדתי, יש חיוב גמור לסרב.

וכך גם אם כופים ללכת ללא כיסוי ראש, שזה מנהג בעלמא ופחות משמעותי מגידול זקן - יש לסרב. כמובן שזו הדרך לנהוג  גם במקום עבודה. אם במקום העבודה העובד נתבע לגלח את הזקן, ואם לא יעשה כן יפוטר או לא יתקבל - עליו לוותר על מקום העבודה הזה. כל זאת אם גידול הזקן הוא מסיבות דתיות.

אני מקווה שהשאלה של החייל היא שאלה תאורטית. ולא עולה על דעתי שחייל ידרש לזה ויענש על גידול זקן.