מפקד תנועות הנוער: בנ"ע במקום השלישי

כרבע מהחניכים חברים בצופים, כרבע בנוער העובד והלומד, וקצת יותר מחמישית בבני עקיבא. יתר החניכים מתחלקים בין 10 תנועות.

שלמה פיוטרקובסקי , כ' באדר תשע"ו

החניכים עלו לביריה
החניכים עלו לביריה
צילום: בני עקיבא

משרד החינוך מסכם היום (ראשון) את אומדן תנועות הנוער שנערך בשנים 2014-2015 על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה).

תנועות הנוער הגדולות ביותר בשנת 2015 היו תנועת הצופים (26.3%), תנועת הנוער העובד והלומד (25.2%) ותנועת בני עקיבא (21.3%). עשר תנועות הנוער הנוספות "התחלקו" ברבע הנוסף. תנועת הנוער הדתית "עזרא" עומדת על 3.5% ואילו "אריאל" על 2.5% (סניפי "הצופים הדתיים" נחשבים לחלק מתנועת הצופים).

1 מכל 3 ילדים במגזר היהודי (הממלכתי והממלכתי-דתי) חניך בתנועת נוער. שיעור התלמידים החניכים בתנועות נוער בשנת 2015 הוא 30% בהשוואה ל - 22% בלבד בשנת 2006.  במגזר הערבי שיעור התלמידים החניכים בתנועות נוער בשנת 2015 הוא 12% בהשוואה ל- 6% בלבד בשנת 2006.

מהנתונים עולה כי 56% מהחניכים בתנועות הנוער הן בנות ו- 44% בנים. תמונה מגדרית זו אינה משתנה בדרגות הכיתה השונות.

התפלגות חניכי תנועות הנוער לפי דרגות כיתה מגלה כי ההשתתפות בפעילויות התנועות נפוצה יותר בקרב תלמידי היסודי בהשוואה לתלמידי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות. מבין כלל חניכי תנועות הנוער 47% מהחניכים לומדים בכיתות ד'-ו', 32% לומדים בכיתות ז'-ט' ו-21% בכיתות י'-י"ב. 

בין השנים 2015-2006 חלה עלייה של 65% במספר החניכים והמדריכים הפעילים בתנועות הנוער (מ-150,400 ל-248,600). בין השנים 2015-2006 משרד החינוך הגדיל את תמיכתו בתנועות הנוער ב- 37.5 מיליון שקלים (מ- 49.3 מיליון ש"ח ל- 86.8 מיליון ש"ח). בשנת 2016 משרד החינוך יגדיל את תמיכתו בתנועות הנוער ב- 10 מיליון ש"ח נוספים ל- 97 מיליון ש"ח.

קלי כהן, מזכ"ל תנועת הצופים, מסר בתגובה לנתונים, "תוצאות מפקד תנועות הנוער עליהן אנו מתבשרים היום מחזקות את חשיבות התפקיד המוטל על כתפיהן של תנועות הנוער בעיצוב החברה הישראלית. אנו שמחים על הבעת האמון של בני הנוער שהופכים את תנועת הצופים לתנועת הנוער הגדולה והמשפיעה בישראל המונה מעל ל-73 אלף חניכים מדן ועד אילת. אני מאמין כי ההשפעה של בני הנוער על החברה הישראלית באמצעות תנועות הנוער תלך ותהדהד במרחב העשייה החברתית גם בשנים הבאות. התנועה תמשיך לפעול ללא לאות למען הנחלת ערכים של ציונות, סובלנות, הכרת האחר ואחריות חברתית על-מנת לשמור על מעמדה בחוד החנית של העשייה החברתית בישראל".

מזכ"ל תנועת בני עקיבא, דני הירשברג, ציין "הנתונים שמפרסם כעת משרד החינוך לא הפתיעו אותנו. אנו מביטים אל הנתונים בגיל וברעדה, בעוז ובענווה, בסיפוק רב אך מתוך תחושת אחריות גדולה על המשך הדרך. אנו רואים בשטח את הביקוש הגובר להצטרף ולהיות חלק מהתנועה, כשהדבר בא לידי ביטוי במיוחד במסעות ובמחנות הקיץ. זוהי הבעת אמון מלאה בערכי התנועה ובפעילות החברתית אותה אנו מקדמים במשך השנה. בני עקיבא תמשיך להתרחב ולחנך דורות נוספים בדרך התורה והעבודה וההשתלבות בכל תחומי החיים בחברה הישראלית"

מזכ"ל תנועת הנוער עזרא, שאול דה מלאך, מסר בתגובה "תנועת הנוער עזרא מונה כיום, כפי הנחשף בנתוני משרד החינוך, 9000 חניכים, כאשר במפקד הקודם נמנו כ-5000 חניכים. מדובר בעלייה משמעותית שכן אנו שמחים לראות כי ההשקעה בפיתוח התכנים החינוכיים והתורניים נושאת פרי ותורמת לחיזוק התנועה בכמות החניכים. אומדן תנועות הנוער חשף הבוקר כי עזרא מדורגת במקום השישי בגודלה בקרב 13 תנועות הנוער. אנו ממשיכים לייצר תוכן חינוכי המציב רף לשאר מעגלי העשייה בארץ, ואף מתרחבים בתחומים ומקומות שונים ברחבי הארץ – הן בקרב הבוגרים, המדרשות ותוכניות שונות שיחשפו במהלך החודשים הבאים".