תביעה: מנהלים "כפר אקולוגי" בקרקע חקלאית

התביעה הוגשה על ידי הפרקליטות נגד מפעילי הכפר האקולוגי ונגד המושב שדה צבי שעל פי הטענה לא פעל נגד הפרת החוק.

שלמה פיוטרקובסקי , כ' באדר תשע"ו

מערכת מנותקת. בית משפט
מערכת מנותקת. בית משפט
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (שני) בשם רשות מקרקעי ישראל לבית המשפט השלום בב"ש כתב תביעה בסך כ-300 אלף ש"ח נגד המושב שדה צבי בו פועל "הכפר הסגול- כפר אקולוגי ומרכז רוחני להתפתחות והעצמה".

התביעה הוגשה בנוסף נגד בעלי הנחלה במושב, בגין שימושים לא חוקיים המבוצעים בשטחים חקלאיים של המושב.

על פי כתב התביעה, במסגרת ה'כפר', המוכר בשמו המסחרי כאמור "כפר סגול" ושנמצא בתחום שיפוטה של המועצה האזורית מרחבים, מפעילים הנתבעים, אורי וואיט פדר, חדרי אירוח וטיפולים, שטחי כינוס ועריכת טקסים, חדרי שירות, שטחי אחסנה ואף ומציעים להשכיר את המרחב לגורמים שונים, לצורך קיומן של סדנאות ברוח המקום, וכל זאת על מנת להשיא רווחיהם תוך שהם מנצלים את הקרקע לשימושם הפרטי.

מדובר בשימושים נרחבים, בהיקף של כ- 11 דונם. באתר האינטרנט של "הכפר הסגול" אף מתהדרים הנתבעים בגודלו של השטח ומציינים כי המקום "ממוקם על גבי עשרה דונם הפונים למרחבים פתוחים..."

"מקרה זה מהווה חלק מתופעה נרחבת של הפרת חוק, המבוצעת תוך ניצול לרעה של מקרקעי המדינה וזכויות אשר הוענקו על ידי רשויות המדינה לאגודות שיתופיות ולמתיישבים- בעלי זכויות בנחלות - לשם יישוב הארץ ועיבודה החקלאי, וזאת לצורך הפקת רווחים אישיים לטובת הפרט, על חשבון כלל הציבור. כעולה מכתב התביעה, התנהלות זו של הנתבעים, נערכת זה שנים רבות תוך חריגה בוטה מהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות, כל זאת, מבלי לשלם דמי שימוש עבור השימוש המבוצע או תשלומים נדרשים אחרים לרשות מקרקעי ישראל בהתאם לעניין, ותוך ביצוע עבירות בין היתר על חוק התכנון והבניה, על ידי הנתבעים, הכל לשם הפקת רווח שלא כדין על חשבון קופת הציבור", נאמר בתביעה.

עוד צוין בתביעה, "התראות שניתנו לנתבעים בתביעה להפסקת השימוש הלא חוקי במקרקעין, לא ריפו את ידיהם, והם המשיכו ועודם ממשיכים בשימושים הבלתי חוקיים".

המושב שדה צבי נתבע אף הוא בכתב תביעה זה, כי לא מנע מבעלי המשק לערוך בנחלות שנמסרו להם את השימושים הבלתי חוקיים אותם ערכו, להקים מבנים ולהסב אחרים לשימושים שונים, חרף החובות המוטלות עליו על פי הסכם המשבצת לפעול למניעת פעילות בלתי חוקית זו בנחלות שבמושב, כל זאת בניגוד לתנאי הסכם המשבצת לנהלי הרשות ולדין.

המדינה מבקשת במסגרת כתב התביעה כי בית המשפט יורה על הפסקת כל שימוש בקרקע שאינו כדין, יתן צו להריסת הבניה הבלתי חוקית בנחלה, וכן יחייב את הנתבעים בתשלום בסך 289,311 ₪ לפי שומה הכוללת רווח יזמי.