הרב עמאר נגד פשרת הכותל

רבה של ירושלים הרב עמאר פרסם פסיקה הלכתית נגד החלטת הממשלה שעסקה בפשרה עם הרפורמים סביב הכותל המערבי

בן שאול , כ"ה באדר תשע"ו

פיוס? הרב עמאר
פיוס? הרב עמאר
צילום: פלאש 90

רבה של ירושלים הרב שלמה משה עמאר,  פרסם פסיקה הלכתית נגד החלטת הממשלה שעסקה בפשרה עם הרפורמים סביב הכותל המערבי.

"לשאלת רבים וחשובים, בענין ההסדר עם אותם מפירי ברית המרימים ידם בתורת משה רבנו ע"ה, המכונים רפורמים ודומיהם, המזייפים תורת ישראל ומצוותיה בדרישתם למקום תפילה בכותל וכן מקווה, וכיוצ"ב, כשהם דורסים ורומסים ברגל גאוה כל קדשי ישראל עד שהגיעו להשיא גוים עם יהודים ושאר נישואי תועבה".

בהמשך מכתבו כותב הרב עמאר כי אין לתת להם דריסת רגל בכותל המערבי. "ולפי עניות דעתי כל החלטה למסור את הכותל, או חלק ממנו לכל גוף שהוא, אינה החלטה תקפה, שאין לשום אדם בעלות על זה כלל, שהוא הקדש גבוה, ומיועד לתפלה ותורה, ואין לנו רשות להשתמש בהם, כדי לרצות איזה אנשים, ואפילו בלא שיחללוהו, ק"ו לאלה שהולכים בדרכים המחללים את הקדש, הס מלהזכיר.

"ועוד נעשה בזה דבר חמור ביותר, שמחשיבים אותם "למאן דאמר" בענין קדוש, כשכל מעשיהם הם היפך גמור מקדושה ומתורה, ונותנים להם מעמד שוה למעמד עם ישראל הקדושים. ומעתה הם יקראו לעצמם בשמות זהים לאלה של הרבנות הראשית לישראל, עם שינוי קל כל שהוא, והם מעוגנים תחת כנפי משרד ראה"מ, ומזה יתפתחו דברים שיזעזעו את כל החברה, ותהיה אנדרלמוסיה רבתי שאחריתה מי ישורנו".

מחר צפויים הרבנים הראשיים להיוועד עם ראש הממשלה כדי לדון בהחלטת הממשלה בעניין זה.