השכר הממוצע ב-2015: 9,591 ש"ח

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015 ב-1.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3% בחודשים יולי-ספטמבר.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ז באדר תשע"ו

תלוש שכר. אילוסטרציה
תלוש שכר. אילוסטרציה
צילום: istock

בשנת 2015 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר על 9,591 ש"ח, כך עולה מנתוני הלמ"ס. מספר משרות השכיר עמד על 3.373 מיליון.

הנתונים מבוססים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

השכר ממוצע הנומינלי למשרת שכיר עלה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015 ב-1.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015.

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015 ב-1.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015.

34.4% (1.159 מיליון) מהמשרות בשנת 2015 היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (9,591 ₪) ואילו 65.6% (2.213 מיליון) מהמשרות היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.