דחיפת אצבע לעין או טיפול במטרד?

הפטריוטים מתווכחים על חוק המואזין של ח"כ יוגב ושואלים איפה עובר הגבול בין סובלנות דתית לבין אכיפת חוקי הרעש? וגם ארי שמאי מסלסל

ערוץ 20 , כ"ז באדר תשע"ו