מכתב ליעלון: "התורה הנצחית קדמה לצה"ל"

ראש ישיבת ההסדר בכוכב יעקב שיגר מכתב חריף לשר הביטחון בעקבות ההוראה שלא לשתף פעולה עם הרב אליעזר מלמד. הנוסח המלא.

הרב שאול דוד בוצ'קו , ג' באדר ב תשע"ו

נואם. יעלון
נואם. יעלון
צילום: אריאל חרמוני/משרד הביטחון

לכבוד

שר הביטחון, מר משה יעלון

השלום והברכה,

בפתח דבריי אומר שיש לי את ההערכה הגדולה ביותר לכל אלה כמוך אשר מקריבים את חייהם למען עם ישראל. שנים רבות מוסרים את נפשם ממש למען העם והארץ. אחריותכם עצומה כי כל החלטה שלכם קשורה בחיי חיילים ואזרחים, ואין איש כמוני יכול להביע דעה בכל שאלה שהיא צבאית כי אתם המומחים ועליכם אנו סומכים. אתה כמי שעומד בראש מערכות ישראל, אנו חבים כלפיך כבוד והכרת הטוב.

שנית אנו חיים במסגרת שלטון דמוקרטי, ועל כן ברור לי שכל החלטה מדינית בין אם היא תואמת השקפת עולמי בין אם לאו חייב אני לכבד אותה וללכת אחריה. ועל כן תמיד חינכתי את תלמידיי לכבד את כל ההוראות של מפקדיהם. כי אם אין משמעת וקבלת מרות אין צבא ואין תקומה לאומה ולמדינה. אסור לנו ליפול בטעויות הנוראות של חילוקי דעות שהביאו לחורבן בית ראשון ובית שני.

העלית לאחרונה בעיית סירוב פקודה, בה הורית  לנו כראשי ישיבות, לנתק כל קשר עם הרב אליעזר מלמד, רב הישוב הר ברכה. נימקת זאת בהבעת דעה של הרב מלמד שבמצבים מסוימים אין לציית לפקודה.

על כך חשוב לי להעיר שכפי שאנו ראשי ישיבה לא מתערבים בניהול הצבא, אנו ראשי ישיבות איננו מוכנים לקבל הוראות עם מי לקיים קשרים. הרב אליעזר מלמד תלמיד חכם מוערך וספריו נמצאים בכל הישיבות.

גם לו יצוייר שדבריו לא מתאימים לדעותיך, במדינה דמוקרטית, אי אפשר למנוע מאדם להביע דעותיו ברבים.

בנוסף כל כך חבל שאתה מעורר את השאלה: האם  הקשיב לתורה או למפקד. אם אתה מציג כך את השאלה, התשובה תהיה ברורה, התורה הנצחית קדמה לצה"ל, וזכורני כנער שגדל בחוץ לארץ ומורה לא אהב היעדרותי בשבתות ובחגים וטען בפני שזה נגד החוקה השוויצרית, תשובתי אליו הייתה שחוקה שלי, התורה, קדמה כמה אלפי שנים לחוקת שווייץ.

אסור להעלות שאלה זו בצורה זו, כי ברור לנו שהיא לא עומדת על הפרק, שצה"ל לא מתיימר לבקש מחייליו לעבור על מצוות התורה. וברור לי שרצון הצבא לכבד מסורת ישראל ותורת ישראל ושלא צריך להגיע לעימות בין שתי הרשויות, ועל כן כל חייל יכול לציית להוראות מפקדיו. אם תעלה את השאלה בצורה זו, התשובה של כל הרבנים בלי יוצא מן הכלל תהיה שלתורה נקשיב. ותייצר עימות מיותר.

מיסודות היהדות שדינא דמלכותא דינא, וזה בכל מה שקשור להנהגת המדינה, מיסים וארנוניות, שרות צבאי, ניהול מלחמה, הוראות פתיחה באש, כיבוש ונסיגות, כל אלה באחריות המלכות. החיים הדתיים האישיים של כל חייל הינם מחוץ לתחום הזה, ועל כל אלה כל אדם דתי בין אם למד בישיבה בין אם לאו, יקיים את מצות התורה.

ואל לצבא, על ידי טעויות של שיקול הדעת, לייצר עימות מיותר.

ואני מסיים במה שפתחתי את הערכתי הגדולה לגודל מסירותך לעם ישראל ולמדינת ישראל.

שאול דוד בוצ'קו

ראש ישיבת הסדר היכל אליהו

ורב הישוב כוכב יעקב