הוחמר עונשו של המורשע בהריגת אורגיל מואטי

הצעיר, שהיה קטין בזמן התרחשות האירוע, ירצה עונש של 12 שנות מאסר במקום 11 שנות מאסר שגזר עליו בית המשפט המחוזי.

שלמה פיוטרקובסקי , ה' באדר ב תשע"ו

אורגיל מואטי ז"ל
אורגיל מואטי ז"ל
מתוך הפייסבוק

שופטי בית המשפט העליון החליטו להחמיר בשנה את עונשו של הצעיר אשר הורשע בהריגת הנער אורגיל מואטי ז"ל בשנת 2012.

לאור זאת ירצה הצעיר, שביצע את ההריגה כשהיה עוד קטין, עונש של 12 שנות מאסר במקום עונש של 11 שנות מאסר שגזר עליו בית המשפט המחוזי.

השופטת דפנה ברק-ארז (אשר כתבה את פסק הדין בערעור ובערעור שכנגד) ציינה כי מדובר בעבירה שבוצעה באכזריות על רקע סכסוך של מה בכך.

השופטת ציינה עוד כי סיכויי השיקום בעניינו של המערער לא התגלו עד כה כמשופרים, וכי הוא מתקשה לקחת אחריות מלאה על מעשיו. מנגד ציינה השופטת כי ערכאת ערעור אינה נוהגת למצות את מלוא חומרת הדין במקרים שכאלו, ולכן התוספת לעונש איננה גבוהה.

"קול דמיו של נער בן שבע עשרה שהומת – כך סתם – בדמי ימיו זועקים מן האדמה. העונש שבו נושא המערער לא ישיבו. עם זאת, יש לקוות כי עונש זה יהווה תמרור אזהרה נוסף בפני מי שנוהגים בקלות ראש בחיי אדם, ואף חמור מכך. ניתן אף לקוות כי המערער ישכיל לעשות שימוש בתקופת מאסרו כדי לעלות סוף סוף על דרך השיקום", חתמה השופטת