דו"ח: "איך החיים באמת?"

37% מהנשים חוששות ללכת לבד באזור מגוריהן בשעות החשיכה, לעומת 16% מהגברים. כך עולה מדו"ח מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי.

ערוץ 7 , ו' באדר ב תשע"ו

משטרה מזרח ירושלים
משטרה מזרח ירושלים
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

הדו"ח הראשון "איך החיים באמת?" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוגש לממשלה לאחר עבודה מעמיקה ונרחבת לגיבוש מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי.

תחום איכות התעסוקה

עלייה בשיעור התעסוקה, בשביעות הרצון מעבודה ובהכנסה החציונית, במקביל להתגברות הפערים בין האוכלוסייה היהודית לערבית.

שיעור התעסוקה בישראל נמצא במגמת עלייה - 49.7% ב-2000 ל-60.4% ב-2014.

שיעור התעסוקה בקרב היהודים גבוה יותר בהשוואה לערבים (64.0% לעומת 42.5% ב-2014, בהתאמה).

תחום הביטחון האישי

יציבות בתחושת הביטחון ללכת לבד באזור המגורים בחשכה, ירידה במספר ההרוגים בתאונות דרכים ובפעולות איבה

בשנת 2014 73% מבני 20 ומעלה חשו בטוחים ללכת לבדם בשעות החשֵכה באזור מגוריהם. גברים חשו ביטחון יותר מנשים (84% לעומת 63%, בהתאמה). בני 64-20 חשו בטוחים יותר מבני 65 ומעלה (75% לעומת 64%,
בהתאמה).

ערבים חשו ביטחון יותר מיהודים (83% לעומת 72%, בהתאמה). כמו כן, מבין הערים המונות מעל 200,000 תושבים, השיעור הגבוה ביותר של החשים ביטחון נמצא בראשון לציון (78%) והנמוך ביותר באשדוד (61%).

במדד הטרדה מינית ועברות מין, נמצא כי ב-2014 1.8% מבני 20 ומעלה נפגעו מהטרדה מינית. צעירים נפגעים מעבירת הטרדה מינית בשיעורים גבוהים יותר באופן משמעותי ממבוגרים. כך למשל, כ-7% מהנשים בגילים 34-20 הוטרדו מינית לעומת 1.4% מהנשים בגיל 35 ומעלה.

תחום הבריאות

 עלייה בתוחלת חיים, ירידה בתמותת תינוקות וירידה באחוז המעשנים מכלל האוכלוסייה

בשנים 2014-2000 עלתה תוחלת החיים בקרב הגברים ב-3.6 שנים ובקרב הנשים ב-3.2 שנים (מ-76.7 ל-80.3 בקרב גברים ומ-80.9 ל-84.1 בקרב נשים).

במדד השמנת יתר ועודף משקל, נמצא כי ב-2012 יותר מרבע (27%) מתלמידי בתי ספר בישראל עד כיתה ט סבלו מהשמנת יתר או מעודף משקל.

במדדי דיכאון, נמצא כי ב-2013 34% מבני 20 ומעלה חשו מדוכאים לעתים קרובות או מדי פעם, ו-9% חשו דיכאון לעתים קרובות. 49% מהערבים חשו דיכאון לעתים קרובות או מדי פעם לעומת 30% מהיהודים שחשו כך. 40% מהנשים חשו מדוכאות לעתים קרובות או מדי פעם לעומת 27% מהגברים.

במדד דיווח עצמי על עישון, נמצא כי ב-2013 16.2% מבני 21 ומעלה בישראל עישנו לפחות סיגריה אחת ביום; 21.9% מהגברים ו-10.8% מהנשים. אחוז המעשנים בישראל (16.2%) נמוך מהאחוז הממוצע במדינות ה-OECD (19.7%) ודומה
לאחוז בפינלנד ובדנמרק.

תחום הדיור והתשתיות

פערים בין עשירונים באחוז ההוצאה על דיור מתוך ההכנסה הפנויה, יציבות בשביעות רצון מהדירה ומסביבת המגורים וירידה בשביעות הרצון מהתחבורה הציבורית

הגרים בדירה שבבעלותם מרוצים הרבה יותר ממי שגרים בשכירות (89% לעומת 74%, בהתאמה). מבין 14 הערים הגדולות המונות 100,000 תושבים ויותר, השיעור הגבוה ביותר של דיירים המרוצים מדירתם נמצא בבני ברק (93%) והנמוך
ביותר בבת ים ובירושלים (77%).

מבין 14 הערים הגדולות, השיעור הגבוה ביותר של מרוצים מהאזור נמצא ברמת גן (93%) והנמוך ביותר בירושלים (75%).

תחום החינוך, ההשכלה והכישורים

עלייה בשיעור בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה,  ירידה בשיעור המתקשים במתמטיקה במבחני פיזה

שיעור בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה בקרב ישראלים בני 30, עלה מ-44% ב-2001 ל-54.1% ב-2014. בשנת 2014 היה שיעור בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה בקרב הערבים (33.2%) נמוך באופן ניכר לעומת  היהודים (59.6%), פער
של 26.4 נקודות האחוז.

לפי מחקר פיזה 2012, שיעור ה"מתקשים" במתמטיקה ירד מ-42% ב-2006 ל-34% ב-2012. שיעור ה"מתקשים" בבתי ספר דוברי ערבית גדול באופן ניכר משיעורם בבתי ספר דוברי עברית (67% בהשוואה ל-24%, בהתאמה). בין השנים 2012-2006 ירד שיעור ה"מתקשים" בבתי ספר דוברי עברית (מ-35% ל-24%), ואילו בבתי ספר דוברי ערבית שיעורם נשאר כמעט ללא שינוי.

תחום מעורבות אזרחית וממשל

עלייה בשיעורי ההצבעה בבחירות הכלליות ועלייה בשיעור ההשתתפות בפעילות התנדבותית

בין השנים 2013-2001 אחוזי השתתפות בבחירות היו יציבים - כ-65%, עם תנודות קלות. בבחירות 2015 חלה עלייה באחוז ההשתתפות בבחירות, ואחוז ההצבעה הגיע ל-72.3%.

במדד פעילות התנדבותית, נמצא כי שיעור המעורבים בפעילות התנדבותית עלה בהדרגה מ-15% ב-2002 ל-20% ב-2013. בשנת 2012 היה שיעור העוסקים בפעילות התנדבותית בישראל גבוה מעט משיעור הממוצע במדינות OECD
(20% לעומת 18%, בהתאמה).

תחום הסביבה

יציבות לאורך השנים בעמדות ביחס לניקיון באזור המגורים, לפארקים ושטחים פתוחים ולרעש באזור המגורים

אחוז הייצור של אנרגיה מתחדשת בישראל מתוך כלל אספקת האנרגיה עמד בשנת 2013 על 0.21% מכלל אספקת האנרגיה ועל 0.94% מסך ייצור החשמל. שיעור ייצור האנרגיה המתחדשת מסך ייצור החשמל בישראל הוא הנמוך
ביותר מבין מדינות ה-OECD (ממוצע - 21%).

במדד רעש בסביבת המגורים, 37% מבני 20 ומעלה דיווחו על רעש המפריע להם בדירה בשנת 2013; 38% מהנשים ו-35% מהגברים. מבין 14 הערים הגדולות, השיעור הגבוה ביותר של דיווח על רעש מפריע נמצא בבת ים (54%) והנמוך ביותר בבאר שבע (29%).

במדד שביעות רצון מפארקים ושטחים ירוקים בסביבת המגורים, 56% מבני 20 ומעלה היו מרוצים ומרוצים מאוד מהפארקים ומהשטחים הירוקים באזור המגורים בשנת 2013. 64% מהיהודים היו מרוצים מהפארקים ומהשטחים הירוקים לעומת 14% מהערבים.

תחום רווחה אישית וחברתית

יציבות לאורך השנים בשביעות רצון כללית מהחיים, פערים בין יהודים לערבים במדדי תמיכה חברתית

בקרב בני 20 ומעלה בשנת 2013 86% היו מרוצים מחייהם. יהודים היו מרוצים מחייהם יותר מערבים (89% לעומת 73%, בהתאמה). בשנת 2013 55% מבני 20 ומעלה העריכו שחייהם יהיו טובים יותר. 56% מהיהודים העריכו שחייהם ישתפרו לעומת 49% מהערבים.

במדד תחושת בדידות, נמצא כי ב-2013 28% מבני 20 ומעלה חשו בדידות לעתים קרובות או מדי פעם. נשים חשו בדידות יותר מגברים. 47% מהערבים חשו בדידות לעומת 24% מהיהודים שחשו כך.  בשנים 2013-2010 נצפתה עלייה מתונה בתחושת הבדידות מ-25% ל-28%.

תחום רמת חיים חומרית

עלייה בצריכה האינדיבידואלית לנפש, עלייה בהכנסה כספית נטו לנפש וירידה בשביעות רצון מהמצב הכלכלי של משק הבית

חוב משקי הבית בישראל הסתכם בסוף 2013 ב-500 מיליארד ש"ח, כ-47% מהתוצר המקומי הגולמי. בשנת 2013 החוב של משקי בית כאחוז מהתמ"ג בישראל היה נמוך באופן משמעותי בהשוואה לרוב מדינות ה-OECD (לדוגמה, בספרד היה החוב 79%, בצרפת - 63%, בגרמניה - 56% ובאיטליה - 49%).

הצריכה האינדיבידואלית במחירים שוטפים הסתכמה ב-2014 ב-89.5 אלף ש"ח לנפש לעומת 55.2 אלף ש"ח ב-2000.

במדד שביעות רצון מהמצב הכלכלי של משקי בית בישראל, נמצא כי 53% מבני 20 ומעלה היו מרוצים ממצבם הכלכלי בשנת 2013. 8% היו מרוצים מאוד. גברים היו מרוצים ממצבם הכלכלי יותר מנשים (55% לעומת 51%, בהתאמה).