מוסדות מתנדבים יקבלו פטור מארנונה?

ועדת הפנים אישרה היום הצעה שמטרתה לסייע למוסדות - אבל כמה ח"כים הזהירו מפני מצב בו הרשויות המקומיות לא יהיו מעוניינים בנוכחותם.

חזקי ברוך , י"א באדר ב תשע"ו

דוד אמסלם
דוד אמסלם
צילום: חזקי עזרא

ועדת הפנים אישרה היום (שני) לקריאה ראשונה הצעת חוק פרטית של יו"ר הוועדה ח"כ דוד אמסלם, לפיה הפטור מארנונה למוסדות מתנדבים יורחב גם למוסדות שעיקר פעילותם אינה בקרב תושבי אותה עיר.

סעיף בהצעת החוק, שקבע כי רשויות ברמה סוציו אקונומי 1-4 יקבלו שיפוי בגין שליש מהארנונה החסרה, לא ייכלל בהצעה לחוק, שכן על פי סיכום בין משרד האוצר ליו"ר הוועדה - האוצר ימצא נתיב לשיפוי הרשויות מבלי לציין זאת בחקיקה ראשית.

במהלך הדיון נשמעו התנגדויות חריפות למהלך. משה גילצר, גזבר עיריית תל אביב אמר,: "את האוצר מעניין לא לתת שיפוי. הפרשנות הרחבה של החוק עלולה למוטט את השלטון המקומי. אני לא מבין לחלוטין את משרד הפנים. במקום להגן על השלטון המקומי הוא חושף אותנו. לו משרד הפנים היה נוהג בצורה מאוזנת, לא היה מגיע החוק הזה. אנו בעד פטור למי שמחלק מזון לעניים שלא זכה לפטור, רק כי נתנו גם לעניים שמעבר לעיר. הנוסח הקיים, שכולל רווחה ובריאות רחב מדי".

ח"כ דוד אמסלם השיב, "זה לא שאין כסף. האוצר מציע למצוא נתיב אחר. יש בעיית יסוד בקשר בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. זו שאלה משמעותית ואני מבטיח דיון על הנושא. בינתיים נמצא נתיב איך לפתור את עניין השיפוי"

ח"כ רחל עזריה הזהירה, "צריך לוודא שלא נגיע למצב שרשויות מקומיות לא יהיו מעוניינות שיהיו אצלן מוסדות. שלא הניצור מצב שנצטער עליו בעתיד".