אושר סופית: יוגבל שכר הבכירים במגזר הפיננסי

ח"כ שלי יחימוביץ' אמרה כי מדובר ביום היסטורי. ''זהו אולי החוק המוסרי ביותר שאושר אי פעם בכנסת ישראל".

עדו בן פורת , י"ט באדר ב תשע"ו

שלי יחימוביץ'
שלי יחימוביץ'
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להגבלת שכר הבכירים בתאגידים פיננסיים.

עפ"י הצעת החוק, השכר הגבוה ביותר שיוכל בכיר בחברה פיננסית להרוויח כשהוצאות השכר שהחברה משלמת עבורו מוכרות לצרכיי מס, יעמוד על לא יותר מפי-44 משכרו הריאלי של העובד בעל השכר הנמוך ביותר בחברה, או פי-35 מעלות השכר של אותו עובד.

זאת לרבות עובדי קבלן המועסקים ישירות על-ידי התאגיד, או המועסקים על-ידי נותן שירות המועסק על-ידי התאגיד. כלומר תקרת השכר שתזכה את החברה בניכוי הוצאות שכר לצורך תשלומי המס תעמוד על 2.5 מיליון ש''ח בשנה.

על בכירים שחוזי ההתקשרות עימם ייחתמו מעתה והלאה, החוק יחול מיידית עם פרסום החוק ואילו על בכירים שכבר מועסקים על-ידי החברות, החוק יחול חצי שנה מיום פרסום החוק על-מנת לאפשר לחברות להיערך ליישומו.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), אמר כי ''ההצעה מטפלת בבעיה מוסרית וערכית של שכר מופרז של מי שקיבלו לידיהם ניהול של כספי ציבור. ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק הזו פה-אחד וזה מעיד על הרצון הכנה של כל חברי הוועדה, להתחיל בתהליך, שאולי לא נצליח בו, אך בהחלט נבחן אותו – לבלום את התופעה הלא-מוסרית הזו של שכר מופרז ולא פרופורציונאלי".

ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) אמרה כי "בשעות האחרונות קואליציה שלמה של משרדי עורכי דין ובכירי המערכת הפיננסית פונים בבכי ונהי על הפגיעה הקשה בשמנת שלהם". יחימוביץ' בירכה והודתה לשר האוצר כחלון על עצם העמידה בהתחייבותו להעברת והחוק והן על היוזמה להורדת הרף של השכר המקסימלי מ- 3.5 מיליון ש''ח ל- 2.5 מיליון ש''ח.

יחימוביץ' הביעה שאט נפש מכך ש"עיקר הביקורת של בכירי המערכת הפיננסית על הצעת החוק, זה לא על עצם הורדת הרף שגם לזה הם מתנגדים אלא דווקא להצמדת שכרו של העובד שמשתכר הכי פחות בחברה באופן כזה שהם לא יוכלו להרוויח יותר מפי- 35 ממנו. זהו אולי החוק המוסרי ביותר שאושר אי פעם בכנסת ישראל".