אושרו אמות המידה לתקצוב המועצות הדתיות

יו"ר ועדת הכספים: המדינה מתקצבת בחסר את שירותי הדת ולא מתחשבת בגידול הטבעי של האוכלוסייה. נשנה את החקיקה בעניין.

חזקי ברוך , כ' באדר ב תשע"ו

ח"כ משה גפני
ח"כ משה גפני
צילום: פלאש 90

אחרי סדרה ממושכת של דיונים לאורך שבועות רבים, אישרה היום (ד') ועדת הכספים את אמות המידה לתקצוב המועצות הדתיות ב-2016, לפיהן נקבע לגבי כל מועצה איזה שיעור מימון יבוא מהמדינה ואיזה שיעור מימון יבוא מהרשות המקומית.

היחס הכללי הקבוע בחוק הוא 60% מהרשות המקומית ו 40% המדינה, אלא שמתוך כוונה להבחין בהבדלים במצבן הסוציו-אקונומי של הרשויות, נקבע מנגנון תקצוב דיפרנציאלי, כך שרשויות חזקות ישתתפו במימון של 60% או 75% ואילו רשויות חלשות יותר ישתתפו ב- 25%, 35% או 50%, הכל לפי ניקוד מבוסס קריטריונים אחידים.

הוועדה נאלצה לאשר את אמות המידה, אף שהיא מתנגדת לסך התקציב העומד לרשות שירותי הדת, שלטענת חבריה אינו עונה על הצרכים שגדלו בתחום.

בנוסף, הוועדה נאלצה לאשר באמות המידה הללו תיקונים שבוצעו בעקבות עיוותים שנוצרו עקב אישור אמות המידה ל- 2015 לאחר שזו הסתיימה, לאחר שהרשויות כולן כבר מימנו את המועצות הדתיות שלהן על בסיס שיעור המימון לא נתחייבו עוד ב- 2014.

בכל שנה שיעורי ההשתתפות אמורים להיות מאושרים יחד עם תקציב המדינה או לכל המאוחר עד ה-31 במרץ. אם אלו אינן מאושרות, אוטומטית עוברים לתקצוב עפ"י הבסיס של 60% הרשויות ו-40% המדינה, אלא שאז נפגעות הרשויות החלשות.

עקב העיכוב באישור אמות המידה לתקצוב ב- 2015 ומכיוון שכפי שנכתב לעיל' הרשויות כבר תקצבו, נוצרה בעיה לגבי ארבע רשויות: אילת, באר-שבע, אשדוד ואשקלון לגביהן הועלו שיעורי המימון שעליהן לשאת מ- 60% ל- 75%, באופן רטרואקטיבי, מה שמאלץ אותן להוציא עוד מאות אלפי שקלים ויותר מכך לאחר שכבר סגרו את תקציב 2015.

הדבר מטיל עליהן הוצאות כבדות לא מתוכננות. על-מנת לפתור את הבעיה שנוצרה, נעתר משרד האוצר לדרישת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) ונציגיו הודיעו שהמשרד יעביר כ- 6 מיליון ₪ באופן נקודתי לסיוע בבעיה שנוצרה. זאת לאחר שראשי ארבע הרשויות פנו לגפני כבר לפני כמה חודשים בעניין.

במהלך הדיונים הרבים שקיימה ועדת הכספים בנושא, התברר שיש בעיות גם עם רשויות אחרות שמתנגדות לאמות המידה שנקבעו ב- 2015 ודורשות שינוי. גפני וחברי הוועדה, יחד עם הצוות הבינמשרדי הכולל את מנכ"ל המשרד לשירותי דת, נציגי אגף תקציבים באוצר ומשרד הפנים, ביצעו סימולציות שונות לשינוי אמות המידה, אלא שבכל סימולציה נוצרו בעיות לגבי חלק מהרשויות, שכן הורדת שיעור ההשתתפות לרשות אחת, מעלה את השיעור לאחרות.

"איפה שלא מזיזים אנחנו נתקלים בבעיה שלא יכולים להתמודד איתה", סיכם גפני את הניסיונות השונים לפתור את התסבוכת שנוצרה. "הבעיה היא המסגרת. השמיכה קצרה מדי", אמר.

"בנסיבות הקיימות אנחנו מאשרים את אמות המידה כפי שהן, אך בתקציב 2017 נפעל לשנות את כל המסגרת לנוסחת השתתפות במימון שירותי הדת לפי מפתח של 50: 50. שהמדינה תיתן יותר כפי שראוי נוכח הגידול באוכלוסייה''.

גפני סיכם, ''כשיגיע התקציב נפתח את הדיון כולו ונבחן כיצד המדינה מתקצבת גם בנושאים אחרים, כמה היא מממנת את תחומי התחבורה, החינוך, הבריאות ותחומים נוספים לעומת הרשויות ובהתאם נדרוש לשנות גם בנושא שירותי הדת".