הרב שהתיר את 'אשת האיש' - חזר בו

הרב קמינצקי מארה"ב שהתיר קידושיה של אישה נשואה שבעלה סרבן גט להשתחרר מכבלי העגינות בלא גט, חזר בו.

חיים לב , כ"ד באדר ב תשע"ו

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: נתי שוחט. פלאש 90

שנה לאחר שהסעיר את העולם החרדי כשהתיר אשה נשואה שבעלה סרבן גט להשתחרר מכבלי העגינות בלא גט, הודיע הרב קמינצקי כי הוא חוזר בו מפסק דינו וכי הקידושין תקפים. 

את פסק דינו העלה על הכתב באומרו כי אין תוקף לביטול הקידושין. "זה עתה קיבלתי פסק הבית דין בראשות הג"ר דוד פיינשטיין ובאתי בזה להודיע שוודאי כאשר הורו כן יקום וכמו שכתב אאמו"ר שליט"א וכבר מסרתי פסק הבי"ד לבעל הדבר שאין תוקף לביטול הקידושין כלל וכלל ולשומעים ינעם ותבוא אליהם ברכת טוב וה' יגדור פרצות עם ישראל", כתב.

כזכור, במהלך השנה האחרונה פרסמו רבנים בכירים בציבור החרדי מכתב חריף נגד ההיתר שהעניק הרב קמינצקי לאישה נשואה שבעלה סרבן גט להשתחרר מכבלי העגינות בלא גט.

ההיתר עליו התבסס היה על דין 'מקח טעות', וזאת על אף שהאישה קיימה חיים רגילים עם הבעל תקופה ארוכה ובמהלך חייהם המשותפים אף נולדה להם בת.

בבסיס ההיתר עמדה חוות דעת של רופא שטען כי הבעל סבל ממחלת נפש עוד בטרם נישא לה. ההיתר המחודש ניתן לאשה באורח נדיר מתוך התחשבות במצב האישה העגונה הכבולה בכבלי עגינות זה חמש שנים, ובעלה מסרב לתת לה גט.

פרטי המקרה הגיעו לאוזני ראב"ד 'העדה החרדית' הרב שטרנבוך שמיהר לפרסם את מחאתו נגד ההיתר להפקיע קידושין לאחר חיים משותפים כמה שנים בלא גט, ואף התבטא במכתבו כי "אין לי מנוחה שאין שומעים מחאה על כבוד ה' ותורתו".

"בדבר מה שנתפרסם כאן פסק של אחד מגדולי ראשי הישיבות באמריקה עם אחד מהפוסקים שם שהתיר רחמנא ליצלן בלא גט אשה שכבר חיה יחד עם בעלה תקופה, וכבר יש לה ילד ממנו, ועכשיו לדעת הרופא הוא סובל ממחלת נפש שהייתה בו כבר קודם, והם פסקו שנתברר שזהו מקח טעות ויכולה להינשא מיד, וסידרו לה חופה וקידושין בלא גט", פתח הרב שטרנבוך את מכתבו.

אל הרב שטרנבוך הצטרפו רבנים חרדים נוספים. בין הרבנים שחתמו נגד ההיתר: הרב חיים קניבסקי, הרב ניסים קרליץ, הרב יצחק זילברשטיין והרב חיים מאיר וואזנר.