פנייה לרבנות: חשפו את סדרי הבחינות

פרופ' אביעד הכהן מבקש מהרבנות הראשית לחשוף שורה של נתונים הנוגעים לדרך ניהולן של בחינות הכשירות לרבנות ולדיינות.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ה באדר ב תשע"ו

מבחני הסמכה לרבנות. צילום אילסוטרציה
מבחני הסמכה לרבנות. צילום אילסוטרציה
פלאש 90

דקאן המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט פרופ' אביעד הכהן פנה בשם הקליניקות המשפטיות של המרכז אל הרבנים הראשיים לישראל הראשל"צ יצחק יוסף והרב דוד לאו בעניין סדרי הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל לקבלת כשירות לרבנות ודיינות.

המכתב נשלח אל הרבנים בעקבות פניות של נבחנים ובהמשך לפניות קודמות שביקשו מהרבנות לנהוג בשקיפות ולקבוע סדרים מפורטים וכתובים לבחינות על מנת להבטיח שוויון ולמנוע טענות על הפליה ושרירות לב במתן ציוני הבחינה.

במכתב מעלה פרופ' הכהן מספר טענות ובהן אי מתן זכות ערעור לנבחנים על הציון שקיבלו על אף שזו זכות יסודית בכל הליך בחינה.

עוד נטען כי הבודקים אינם מציינים על גבי הטופס שנבדק את הציון המספרי שניתן לכל שאלה, וגם לא נכתבות הערות המבהירות על מה ירדו (אם ירדו) נקודות. הפונים מציינים כי היעדר הניקוד המדויק שניתן לכל תשובה עשוי להיות פתח לטעויות. כך, לדוגמא, אם שגה הבודק בסיכום סך כל הנקודות, אין כל דרך לבדוק זאת.

פרופ' הכהן מציין עוד כי ראוי שיפורסם לאחר כל בחינה "פתרון בחינה" למען יוכל כל נבחן לדעת האמנם שגה ואם כן במה.

במכתבו מוסיף פרופ' הכהן כי לקליניקות הגיעו טענות על אחוז גדול יחסית של נכשלים בבחינות האחרונות לדיינות  ועל כן הוא מבקש לדעת מה היה אחוז הנכשלים בכל אחת מחמש הבחינות האחרונות לדיינות, כמה בוחנים משתתפים בכל בחינה לדיינות, מהו משכה הממוצע, והאם קיימים נהלים ברורים בנושא.

עוד הוא מבקש כי הרבנות תודיע מהו רף הציונים לקבלת ציון "הצטיינות", "בהצלחה" ו"עובר" והאם רף זה נקבע לבחינה כולה או בכל אחת מן השאלות.