עדכונים והקלות לתלמידי י"א

ההחלטה על השינויים התקבלה לאחר סדרה של דיונים מקצועיים שנערכו בראשות מנכ"לית משרד החינוך.

ידידיה בן אור , ד' בניסן תשע"ו

בגרות. לא כולם זכאים.
בגרות. לא כולם זכאים.
פלאש 90

משרד החינוך מפרסם היום (שלישי) את העדכונים החדשים אשר ייכנסו במסגרת תכנית ההיבחנות בבתי הספר התיכוניים.

ההחלטה על השינויים התקבלה לאחר סדרה של דיונים מקצועיים שנערכו בראשות מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, ובהמשך ל"כנסי המנהלים" אשר התקיימו במחוזות לאורך חודש פברואר 2016.

ההחלטות הושפעו גם מסדרת המפגשים שקיים המשרד עם "צוות י"א", אשר הוקם בשיתוף פעולה בין משרד החינוך ומועצת התלמידים והנוער הארצית בחודש דצמבר 2015, ולקחו בו חלק: נציגי מנהלים ומורים, פיקוח, נציגי מועצת התלמידים, ארגוני ההורים ונציגי  מחלקות חינוך ברשויות המקומיות.

במשרד החינוך מציינים, כי העדכונים בתכנית מאפשרים את המשך הצעד הבא בהטמעת תכנית ההבחנות -  למידה משמעותית, במהלך השנים הבאות. בעניין זה הוסיפו במשרד, כי לתכנית ההיבחנות חשיבות רבה, בעיקר לנוכח האתגרים הגדולים העומדים בפני מערכת החינוך בעידן הנוכחי של המאה ה- 21.

במסגרת התכנית, בתי הספר מקנים בידי התלמידים כלים להתמודדות עם מיומנויות של המאה הנוכחית, בין היתר באמצעות הערכות חלופיות שיש בהן כדי לפתח כישורי חשיבה, יכולת עבודה בצוות והתמודדות עם ערוצי מידע מרובים.

השינויים שנקבעו:

פתיחת מקצועות היבחנות במועדי חורף י"א

1. פתיחת מועדי חורף י"א במקצועות לשון והיסטוריה לכלל הנבחנים נועדו להקל את הלחץ והעומס אשר נוצר בחלק מבתי הספר על תלמידים בכיתות י"א מחזור תשע"ו.

2. אוכלוסיות ייחודיות ימשיכו להיבחן במגוון מקצועות החובה בחורף י"א, כפי שהיה השנה.

מועד נוסף בהיסטוריה לכיתות י"א

1. השנה, באופן חד פעמי, תינתן לתלמידי כיתות י"א בלבד הזדמנות להבחן במועד נוסף במקצוע היסטוריה. מועד זה מתווסף למועד אשר כבר קיים בלוח הבחינות. החלטה זו התקלה על רקע בקשות מצד מורים ותלמידים אודות בחינת אפשרויות להקלה על ההערכות לקראת בחינת הבגרות במקצוע זה.

2. תלמידים אשר ייבחרו להיבחן בשני המועדים, הרי שהציון הגבוה מבין השניים הוא שייקבע.

מועד נוסף במדעי המחשב לכיתות י"א ו- י"ב

1. השנה, באופן חד פעמי, תינתן אפשרות למועד הבחנות נוסף במקצוע מדעי המחשב לתלמידי כיתות י"א וי"ב בלבד. מועד זה יהיה בנוסף למועד הבחינה אשר מופיע בלוח המבחנים. החלטה זו התקבלה בעקבות בקשות רבות מצד תלמידים ליצור הקלה בלוח המבחנים של קיץ תשע"ו. 

2. תלמידים אשר ייבחרו להיבחן בשני המועדים, הרי שהציון הגבוה מבין השניים הוא שייקבע.

מעורבות חברתית – הפחתת היקף השעות לכיתות י"א

כדי לאפשר לתלמידים להטיב את היערכותם לקראת בחינות הבגרות, החליט המשרד השנה באופן חד פעמי כי תלמידי שכבת י"א בלבד יהיו מחויבים בהיקף של 75 שעות מעורבות חברתית, במקום 90.היקף שעות זה יהיה תקף למהלך השנים י"א וי"ב (תשע"ו- תשע"ז).

לוח הבחינות

כדי להקל על העומס, המשרד יימנע ככל האפשר מלשבץ שתי בחינות חובה במהלך שבוע אחד. כמו כן, המשרד יפרסם את לוח הבחינות כבר בתחילת השנה, ובפריסה שנתית מלאה. המשרד ישלח בתחילת שנת הלימודים לוח מבחנים לכל השנה, על מנת לאפשר למנהלים להיערך. בנוסף, הוחלט לקיים חשיבה מחודשת על מודל לוח ההיבחנות.

הקלות בתכנית טו"ב (טכנאים ובגרות)

1. תוכנית טו"ב  (טכנאים ובגרות) מהווה מסלול לימודים מכיתה ט' ועד כיתה י"ב שבסיומו זכאים הבוגרים לתואר טכנאי ולתעודת בגרות. התעורר צורך להתאים את הנהלים, כך שתלמידי תוכנית טו"ב יגיעו לכיתה י"ב עם סף מתאים לכניסה ללימודי טכנאי- הנדסאי.

2. בחינת ההסמכה מוכרת לבגרות: במסגרת תכנית טו"ב, תכניות הסמכה יוכרו כמקצוע בגרות ברמה של 5 יח"ל. נוהל זה ייכנס לתוקף כבר בקיץ תשע"ו.

3. הגדלת משקל ההיבחנות הבית-ספרית: משקל הבחינה החיצונית במקצוע הטכנולוגי יופחת ויינתן משקל גדול יותר לתהליכי הערכה בית ספריים.

תלמידים במסלול הטכנולוגי

תלמידים אשר לומדים במגמות טכנולוגיות ויבקשו להרחיב את אחד ממקצועות החובה: המקצוע המוביל שלהם יהפוך למקצוע פנימי במקום בחינה חיצונית.