הקרב האחרון של אירופה

אירופה איבדה את יצר הקיום שלה מול גלי המהגרים השוטפים, אבל היא ממשיכה לבחוש אצלנו מתוך דחף אנטישמי. דעה

בועז העצני , ו' בניסן תשע"ו

בועז העצני
בועז העצני
צילום: עצמי

זרם המהגרים השוטף את אירופה מתגבר עם סיום החורף. הם מגיעים במיליוניהם מהמזרח התיכון, מאפגניסטן, פקיסטן ואפריקה.

העובדה שרובם הם גברים צעירים וללא משפחות, מעידה על היותם בעיקר מהגרי עבודה ומשפרי רמת חיים, ולא פליטים שבורחים על נפשם. אירופה קולטת אותם, משכנת אותם ומשלמת לרבים מהם קצבאות. בדיוק כפי שעשתה מערב גרמניה עם תושבי מזרחה העניים לאחר האיחוד, וכפי שעושה ישראל עם היהודים שעולים אליה. בדרך כלל, ריבוי אוכלוסייה דורש השקעות בהתחלה, אך כדאי למדינה בהמשך, כשהמהגרים החדשים נכנסים למעגלי העבודה והצריכה. הבעיה עם חלק גדול של המהגרים שם כיום היא שאין להם הכרת תודה, והם באו לדרוש, לנצל, לקבל קצבאות, כשמובן להם מאליו שמישהו חייב להם משהו.

אירופה שלאחר מלחמות העולם נמצאת בהלך רוח של רתיעה מעול דתי או אידיאולוגי כלשהו, בלי שום נכונות להילחם על שום דבר. מצד אחד גרם הדבר לשלום ושלווה מאז המלחמה, אך זהו הלך רוח אנוכי המוביל אפילו להימנעות מהעול של הבאת ילדים לעולם. התוצאה היא תהליך מתפתח של אדישות לגבי העתיד, אובדן מטרה בחיים ופסימיות. אכול ושתה כי מחר נמות.

והמחר של אתמול הגיע היום, כשתהליך הקמילה קיבל תאוצה אדירה עם נהירת המהגרים. אירופה אינה מסוגלת נפשית להסיק שמדובר בסכנה קיומית שחייבת להיעצר באמצעות סילוק המהגרים, חסימת הגבולות, הפסקת חופש התנועה הפנימי, גם במחיר ביטולו של האיחוד האירופי. ומכיוון שהם לא יעשו זאת, הם כבר מתחילים לספוג טרור ושיעורי פשע חסרי תקדים מצד האורחים, מהומות, הוצאות אדירות על רווחה וחוסר יציבות. בהמשך יגיעו משבר כלכלי, עזיבה של אוכלוסיות חזקות והתמוטטות כלכלית וחברתית.

רק דבר אחד אירופה לא איבדה, את האנטישמיות היוצרת דחף אובססיבי לפגוע בישראל באמצעות מימון ארגוני חתרנות והתערבות בעניינינו המדיניים.

לפני 70 שנה נפטרה אירופה מ"הגזע הנחות" - היהודים, שתרמו, המציאו וגרמו לשגשוג, כששלחה אותם להשמדה ברכבות למזרח. היום חוזרות הרכבות הללו מערבה, מלאות במוסלמים שרבים מהם באו לנצל, לקבל ולהשתלט.

הפתיחות של אירופה ב-70 שנות שלום מאפשרת את כיבושה, כשבאותו זמן ישראל המותקפת והנצורה, אטומה לגלי הגירה. אז היה לאירופה עודף תוקפנות שהבעיר את העולם, והיום אין לה את המעט ההכרחי הנחוץ להצלתה. אז נלכדו היהודים כשהגרמנים ועוזריהם טבחו, והבריטים חסמו את נתיבי הבריחה לארץ. היום ליהודים יש מולדת שבה יוכלו להינצל, כשבשביל האירופים המולדת נעלמת. אירופה הגוועת מנסה בעווית אחרונה לגרור אותנו איתה לקבר, ותפקידנו להתנער ממנה.