יהב הורה לנתק מוסדות חינוך מ-WIFI

בעקבות החשש מהשפעות הקרינה הורה ראש עיריית חיפה, יונה יהב, לנתק מוסדות חינוך בעיר מ-WIFI. זאת עד להשלמת בדיקה בעניין.

ערוץ 7 , י"א בניסן תשע"ו

מאיים. יונה יהב
מאיים. יונה יהב
פלאש 90

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, בתיאום עם ראשת מערכת החינוך העירונית, אילנה טרוק, הנחה לנתק באופן מיידי את מכשירי ה - Wi Fi בכלל גני הילדים וביה"ס בחיפה עד לבדיקה יסודית של סוגיית הקרינה המופקת מהמכשירים והשפעותיה.

על פי החלטתו של יהב המערכות תישארנה מנותקות עד להשלמת הבדיקה בנושא.

יהב אומר כי "מערכת החינוך העירונית בחיפה מרושתת במחשבים ומערכות טכנולוגיות חדישות ומתקדמות. יחד עם זאת, בכל הנוגע לילדנו, אם יש ספק אין ספק ומחובתנו לנקוט בזהירות יתרה. לכן, כל עוד לא הופרכה הטענה על סיכון ממשי, הוריתי לנתק את כל המכשירים בגני הילדים ובתי הספר. עם זאת, ועל מנת שלא למנוע מהילדים טכנולוגיה מתקדמת, נפעל להתקין תקשורת קווית בטוחה".

בעיריית חיפה מציינים כי "מאז פרסום דו"ח מבקר המדינה בדצמבר 2014 בנושא 'טיפול הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים בקרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך' נרתמו כל הגורמים הרלבטיים לביצוע מדידות קרינה אלקטרומגנטית בכל בתי הספר בארץ ולטפל בליקויים".

עוד אומרים שם כי "בימים אלה נערכת  מערכת החינוך להתקין בהדרגתיות תקשורת קווית כחלופה בכל מוסדות החינוך בעיר. אלה יותקנו בשלב הראשון בכיתות בהן לומדים תלמידים הניגשים לבחינות בגרות השנה המחייבות שימוש במחשבים ניידים ואביזרים טכנולוגיים אחרים המופעלים באמצעות מכשירי - Wi Fi על מנת שלא ייפגעו מהניתוק. במקביל, צוות המורים בביה"ס היסודיים בעיר לקח על עצמו להטעין מדי ערב את חומרי הלימוד מהאינטרנט כך שהתלמידים לא ייחשפו לקרינה ולימודיהם לא ייפגעו".

ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת תחום קרינה בלתי מייננת באיגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה, מבהירה את המניע להחלטה שהתקבלה ואומרת: "על פי עיקרון הזהירות המונעת, יש להפחית ככל הניתן את החשיפה לקרינה בלתי מייננת, בין היתר על ידי הפחתת השימוש ברשתות אלחוטיות ולהעדיף בכל הזדמנות תקשורת קווית על פני WI- FI  זאת גם כאשר יש עמידה בתקני הסף הקיימים היום. התקנים הקיימים מתייחסים להשפעה בריאותית של חימום הגוף בלבד ואילו כאן מדובר על השפעות בריאותיות שאינן מתייחסות לחימום המתרחשות ברמות נמוכות המצויות מתחת לסף, אך טרם הוגדרו".