תביעה: חויבנו לחתום על "יום ליום"

בבקשה להגשת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד רשת "מעיין החינוך התורני" נטען כי מורי הרשת חויבו לחתום על עיתונה של ש"ס, בניגוד לחוק.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ג בניסן תשע"ו

מנכ"ל מעיין החינוך התורני מבקר בבית ספר ברשת. אילוסטרציה
מנכ"ל מעיין החינוך התורני מבקר בבית ספר ברשת. אילוסטרציה
צילום: Yaakov Cohen/Flash90

בקשה להגשת תובענה ייצוגית הוגשה אתמול (רביעי) נגד "מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל" של מפלגת ש"ס.

בתביעה, שהוגשה על ידי אבישי גרינצייג, מורה לשעבר ברשת, באמצעות עורכי הדין קובי רפאלי ושירלי רייף, נטען כי כל עובד של רשת החינוך של ש"ס טרם קבלתו לעבודה, חויב לחתום על כך שהוא מעוניין להיות מנוי על העיתון "יום ליום" של מפלגת ש"ס.

על פי התביעה, הרשת מנכה את התשלום על העיתון מהמשכורת של העובדים שנאלצים לשלם מכספם מדי חודש בחודשו על מנוי לעיתון שרבים מהם כלל אינם חפצים בו. סכום התביעה הועמד על 22,004,974 ש"ח.

עורכי הדין טענו בתביעה כי התנהלות זו מנוגדת לחלוטין ללשון "חוק הגנת השכר", הקובע שאסור על פי דין ובאופן מוחלט למעסיק לנכות משכרו של העובד עבור "צד שלישי", אפילו אם העובד הסכים לכך בכתב.

לדבריה, הדברים חמורים שבעתיים כאשר מדובר בכפייה ולא בהסכמה. יתר על כן, מעדויות שבידינו עולה שאף עובדים שסרבו לחתום על המנוי, אולצו לשלם עבורו.

בתביעה נאמר עוד כי הדברים מקוממים במיוחד, כאשר מדובר ברשת חינוכית המתוקצבת על ידי משרד החינוך. "התוצאה היא שכספים שהרשת מקבלת מהמדינה עבור משכורות עובדיה, הרשת למעשה משלשלת לכיסה או מעבירה לצד שלישי, בניגוד גמור לדין ובניגוד להתחייבות הרשת כלפי המדינה", ציין מגיש התביעה.

מרשת מעין החינוך התורני נמסר בתגובה: "ברשת 'מעיין החינוך התורני' טרם התקבלה התביעה ולאחר שנקבלה נוכל להתייחס".

מנכ"ל הרשת, חיים ביטון, מסר עוד, "ההחלטה לחייב את עובדי הרשת לחתום על מנוי לעיתון התקבלה בתקופת יו"ר ש"ס לשעבר אלי ישי. עם כניסתי לתפקיד לפני כשנה, ביקשתי חוות דעת משפטית לעניין ונאמר לי כי הוראה כזאת נמצאת בתחום הספק. לפיכך, הוריתי מידית להפסיק לחייב את העובדים לרכוש מנוי לעיתון. יתרה מכך: רכישת מנוי לעיתון כלל לא מוצעת עוד לעובדי רשת 'מעיין החינוך התורני'".