אישום: מכר קרקע שלא היתה שלו

ערבי תושב מזרח ירושלים מואשם שמכר בסיוע חברים קרקע שלא היתה שלו לאדם אחר וקיבל תמורתה 350 אלף ש"ח.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ג בניסן תשע"ו

אישום
אישום
צילום: אייסטוק

כתב אישום הוגש הבוקר (חמישי) לבית משפט השלום בירושלים נגד מחמוד אלחדור, ערבי בן 33 תושב מזרח ירושלים.

בכתב האישום נטען כי אלחדור ביצע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר ושיבוש הליכי משפט. אלחדור מואשם כי קיבל למעלה מ 350,000 ש"ח עבור מכירת חלקה בירושלים אשר לא הייתה בבעלותו, זאת באמצעות מצגי שווא ומעשי מרמה מתוחכמים ומתוכננים.

על פי כתב האישום במהלך שנת 2014 החליט אלחדור יחד עם מכר שלו בשם ג'וודאת, להונות אדם שביקש לרכוש קרקע בירושלים. השניים הציעו לו לרכוש חלקה מבלי שמסרו לו את עובדת היות הקרקע רשומה בבעלות האגף לנכסי נפקדים.

על מנת לגרום לקונה להאמין לאמתות העסקה הכוזבת וכדי לגרום לו לשלם סכומי כסף, הם הציגו לו חוזה שכירות מזוייף, והציגו בכזב את עליאן, מכר אחר של אלחדור כבעל הקרקע. עליאן שוחח עם הקונה ודרש סכום של כ- 600,000 דולר להשלמת העסקה. בעקבות מצג השווא סוכם שהקונה יעביר את הסכום בתשלומים לעליאן שהתחזה להיות בעל הקרקע.

על מנת לחזק את מצג השווא, במהלך חודש פברואר 2015, העביר ג'וואדת לידי הקונה ייפוי כוח מזויף שחתום כביכול על ידי בעל הקרקע. כתוצאה ממצגי השווא ועל בסיסם, העביר הקונה מעת לעת לידי ג'וודאת תשלומים בסכומים שונים, בסך של למעלה מ-200,000 ₪.

במעשים אלו קיבל אלחדור יחד עם ג'וודת במרמה סכום כסף הנאמד בסך של למעלה מ- 350,000 ש"ח  זאת לאחר שטען עובדה בידיעה שאינה אמת וזאת בנסיבות מחמירות. הנסיבות המחמירות מתבטאות במעשי המרמה המתוחכמים והמתוכננים שביצע אלחדור וכן בסכום המרמה.

במקרה אחר, על פי כתב האישום, על סמך אישור מזויף, ובעקבות פניית אלחדור, העביר הקונה לידיו סכום של כ-28,000 ש"ח כהלוואה לטובת ההוצאות הרפואיות של אישה שכביכול היתה בעלת קרקע בירושלים. כספי ההלוואה לא הוחזרו לקונה.

על פי האישום השלישי, פנה אלחדור לעד תביעה בתיק אחר המתנהל נגדו, וביקש להחזיר לו סכום של כ- 500,000 ש"ח , וזאת כדי לשפר את מצבו בהליך הפלילי. בנוסף, הוא הציג בפני אותו קונה ייפויי כוח מזויפים אשר מעניקים לו כביכול ייפוי כח במספר נכסים, והציג בפני עד התביעה מצג כי הוא מעביר לידיו את הזכויות בנכסים.

הפרקליטות מבקשת לעצור את אלחדור עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.