בדקו: זכאים להנחה בחשבון החשמל?

חברת החשמל מפיצה לכלל לקוחותיה מידע עדכני מפורט בנושא הזכאות להנחה בחשבון החשמל.

ערוץ 7 , כ"ה בניסן תשע"ו

חברת חשמל
חברת חשמל
יוסי וייס, דוברות חברת החשמל

החל מהיום (שלישי) מצרפת חברת החשמל לחשבונות החשמל של כלל לקוחותיה מידע עדכני מפורט בנושא הזכאות להנחה בחשבון החשמל. החברה שלחה את המידע גם לפורום הארגונים החברתיים, אשר התכנס ערב החג בחברת החשמל, על מנת שיופץ גם דרכם בקרב האוכלוסיות הרלוונטיות.

חוק משק החשמל קובע אלו קבוצות זכאיות להנחה בחשבון החשמל שלהן. מי שנמנה עם אחת מהן משלם עבור צריכת 400 הקוטש (קילוואט שעה) הראשונים בכל חודש בתעריף מופחת של 50% מהתעריף הביתי.

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל, אמר כי "חברת החשמל פועלת לחזק את השיח עם הציבור ועם ארגוני המגזר השלישי, שיח של שיתוף ושקיפות במטרה להנגיש את המידע ולהביאו בצורה הנהירה ביותר לטובת ציבור הלקוחות על מנת שיכיר וידע את זכויותיו".

מי זכאי להנחה?

 • לקוח הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • לקוח הזכאי לגמלה מהרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים, או לחוק נכי המלחמה בנאצים.
 • לקוח הזכאי לקצבת זיקנה לנכה לפי חוק הביטוח הלאומי.
 • לקוח הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי.
 • לקוח הזכאי לגמלה עבור ילד נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי.
 • לקוח הזכאי לגמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי.
 • לקוח יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודות הצבא כחייל בודד הזכאי להשתתפות בשכר דירה או כחייל הזכאי להשתתפות בשכר דירה עקב מרחק מקום מגוריו ממקום שירותו, לפי קביעת צה״ל.
 • לקוח הזכאי לגמלה מהביטוח הלאומי לפי חוק הבטחת הכנסה, או לתשלום לפי חוק המזונות להורה יחיד שעמו ובהחזקתו שלושה ילדים לפחות.
 • לקוח הזכאי לגמלה מהביטוח הלאומי לפי חוק הבטחת הכנסה, או לתשלום לפי חוק המזונות למשפחה שעמה ובהחזקתה ארבעה ילדים לפחות.
 • לקוח נכה צהל הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות,  או לקוח הזכאי לתגמול לפי החוק האמור שדרגת נכותו נמוכה מ50%-  והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.
 • לקוח נפגע פעולות איבה הזכאי לתגמול מהביטוח הלאומי לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור,  או לקוח הזכאי לתגמול לפי החוק האמור שדרגת נכותו נמוכה מ50%-  והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.

הגופים הבלעדיים המוסמכים לקבוע את הזכאות להנחה הם המוסד לביטוח לאומי, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר וצהל. חברת החשמל מעניקה את הזכאות על פי הנחיות גופים אלה. אם חשבון החשמל רשום על שם הזכאי להנחה  (כולל מספר תעודת זהות) ההנחה תיכלל אוטומטית בחשבון החשמל לאחר שהגוף המוסמך יעביר לחברת החשמל את המידע על זכאותו. אם הלקוח קיבל הודעה מאחד הגופים שהוא זכאי להנחה ומסיבה כלשהי ההנחה אינה נכללת בחשבון, יש לפנות בהקדם למרכז השירות הטלפוני 103.