לראשונה: ההכרזה על הדגל והסמל - ברשת

בשנת תש"ט הכריזה מועצת המדינה הזמנית באופן רשמי על דגל המדינה וסמלה. כעת מתפרסמים מסמכי ההכרזה לראשונה ברשת.

שלמה פיוטרקובסקי , א' באייר תשע"ו

שרטוט צורת הדגל בהכרזה
שרטוט צורת הדגל בהכרזה
צילום: אתר הכנסת

לקראת יום העצמאות ה- 68 הועלו לאתר 'מאגר החקיקה הלאומי' באתר הכנסת מסמכי ההכרזה של מועצת המדינה הזמנית בהם נקבעו צורת הדגל והסמל של מדינת ישראל.

כעת יהיו המסמכים זמינים במדיה דיגיטלית לציבור הרחב. בכנסת מציינים כי זו הפעם הראשונה שמסמכים אלה נסרקים ומועלים לאתר אינטרנט פומבי.

צורתם של הדגל והסמל של המדינה החדשה שזה עתה קמה, נקבעו עוד קודם לחקיקת חוק הדגל והסמל בכנסת הראשונה.

מועצת המדינה הזמנית היא שפרסמה את ההכרזה על הדגל ועל הסמל בעיתון הרשמי שפורסם באותה תקופה. עד היום אפשר היה לעיין בהכרזות אלה רק בכרכים של העיתון הרשמי מתקופה זו, המצויים בספריות המשפטיות.

ההכרזה על צורתו של דגל ישראל, כולל הנחיות מפורטות באשר לגודלו וליחסים בין מרכיביו השונים, התפרסמה בחודש תשרי תש"ט:

ההכרזה על דגל המדינה אתר הכנסת

ההכרזה על הסמל התבצעה בחודש שבט תש"ט, סמוך למועד הבחירות לאסיפה המכוננת שהפכה מאוחר יותר לכנסת הראשונה, והיא תמציתית יותר ואינה כוללת פרטים טכניים:

ההכרזה על סמל המדינה אתר הכנסת

עבודת ועדות ההכנה שקבעו את צורת הדגל והסמל לא היתה פשוטה. הועדות קיבלו הצעות רבות, החליטו על ההצעה הזוכה, ולבסוף צריכות היו לדון גם בפרטים טכניים שנראים שוליים לכאורה כפי שניתן לראות במסמך הבא:

סיכום דיוני ועדת המשנה לצבע הדגל אתר 'כחול על גבי לבן'

פירוט של הליך בחירת הדגל והסמל, ומקצת ההצעות שהוצעו מוצג באתר "כחול על גבי לבן – מסמכים חשובים בתולדות מדינת ישראל" שהוקם בשיתוף פעולה של גנזך המדינה ומוזיאון ישראל.