בשבע מהדורה דיגיטלית

להתבונן מעל למציאות

מי שרוצה לקבל החלטות נכונות בצומת הדרכים ההיסטורי של המדינה, צריך לראות לא רק את הנתונים היבשים, אלא בעיקר את תהליך הגאולה. דעה

אבי רט , ב' באייר תשע"ו

אבי רט
אבי רט
פלאש 90

כנראה שכך נגזר עלינו. לחיות במתח המתמיד שבין הריאלי למיסטי, בין הרציונלי לרוחני, בין הפרגמטי לרחפני, בין המעשי לאידאי, בין ההווה לנצח, בין הציני למשיחי, בין עולם הזה לעולם הבא.

אפשר ואולי גם צריך להיות אנשים ריאליים, פרגמטיים ורציונליים, בבואנו לקבל החלטות אישיות או ציבוריות. ואפשר גם אחרת. אפשר להתבונן על כל המציאות מגובה של טפח מעל הקרקע, בעיניים של איש אמונה הניצב מול ספר הספרים וחזון הנביאים.

אפשר ללכת כך לאורך כל ההיסטוריה: מאברהם אבינו ועד מבצע אנטבה, מיהושע בן-נון ועד מבצע משה, מהחשמונאים ועד יחידה 101, מכור הברזל במצרים עד הכור בדימונה, מדוד המלך ועד דוד בן גוריון, ולהגיע למסקנה פשוטה - שמי שמנסה לחפש היגיון בכל המהלך היהודי הזה הוא לא הגיוני. ומי שמנסה למצוא ריאליה בכל התנועה היהודית והציונית לדורותיה הוא לא ריאלי.

שישים ושמונה שנים למדינת ישראל הנמצאת בצומת דרכים היסטורי. עליה לקבל החלטות קשות וגורליות, שעתידות להשפיע על עתידנו כאן. נושאי חוץ ופנים, חינוך וביטחון, חברה וכלכלה, ההתיישבות וארץ ישראל. הכול נמצא על הפרק.

והשאלה המרכזית היא באילו עיניים מתבוננים על המציאות הזאת, ועם אילו כלים ניגשים להתמודד איתה.

אפשר להתבונן על החיים בעיניים עייפות, כבויות, שמוכנות תמורת מנוחה של רגע ונזיד עדשים קטן למכור את הבכורה ואת הארץ, את הזהות ואת העצמאות, את הציביון ואת המהות. ואפשר להתבונן על הכול בעיניים הממוקמות טפח מעל הקרקע. זה גובה העיניים הראוי לאנשי אמונה בשעות אלו.

הרבה חשבון נפש על שישים ושמונה שנים יש לעשות. על הצבא ומערכת המשפט, על החינוך והתרבות, על החברה והכלכלה, על התקשורת והאמנות, על הדת והמדינה. על הרבה דברים צריך, כדאי וראוי לעשות בדק בית אמיתי, נוקב ורציני. ומתוך כך להיערך לעתיד. לדורון. לתפילה. למלחמה. אלו כלי העבודה שלנו. ואיתם בעזרת ה' ננצח. והעיקר - להאמין. ולשמוח. על שבחר בנו. ונתן לנו. על ששם חלקנו כאן ועתה, ולא אז ושם.

יום העצמאות תמיד, והשנה בפרט, הוא יום שבו צריך לעצור ולקחת אוויר. למלא פינו שירה והודאה על מה שכבר זכינו לו, למלא פינו תפילה וזעקה על מה שאנו מקווים ומייחלים לו, ולעשות כיוון ראייה לעיניים שלנו. שישכילו וידעו לראות אל נכון גם את הכתובת על הקיר וגם את יד ה', גם את הנתונים הגרפיים על צגי המחשב, אבל גם ובעיקר לראות את התהליך והמהלך, את גואל ישראל, הנוהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, המוליכנו בדרכו שלו ובקצב שלו, קוממיות לארצנו ובארצנו.