כולם רוצים להיות מורים

מספר עובדי ההוראה גדל בכ-4,000 בשנת תשע"ו בהשוואה לשנת תשע"ה - גידול של 2.4%. התווספו יותר מ-1.25 מיליון שעות עבודה שבועיות.

ערוץ 7 , ט' באייר תשע"ו

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: Thinkstock

במהלך השנים תשע"א-תשע"ו חל גידול מואץ בכלל מערכת החינוך והתווספו כ-25,000 עובדי הוראה ויותר מ-1.25 מיליון שעות עבודה שבועיות. כך דיווחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מספר עובדי ההוראה גדל בכ-4,000 בשנת הלימודים תשע"ו בהשוואה לשנת הלימודים תשע"ה - מדובר בגידול של 2.4%. מספרם של עובדי הוראה חדשים במערכת החינוך בשנת תשע"ו עמד על 9,701 לעומת 9,995 בשנת תשע"א.

עוד נאמר בדו"ח הלמ"ס כי בחינוך הערבי, שיעורן של הנשים מכלל עובדי ההוראה נמצא במגמת עלייה ניכרת בכל שלבי החינוך.

שיעור האקדמאים בקרב עובדי הוראה בחטיבות הביניים הגיע בשנת תשע"ו ל-97.7% בחינוך הערבי ול-95.8% בחינוך העברי.

הגיל הממוצע של עובדי הוראה בחטיבה העליונה הגיע בשנת תשע"ו ל-45.9 שנים בחינוך העברי, לעומת 39.7 שנה בחינוך הערבי.

עוד על פי הדו"ח, ממוצע שעות העבודה השבועיות גבוה משמעותית בחינוך הערבי ומגיע לכ-29 שעות בממוצע.