כמה נהגים בישראל?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה דו"ח חדש על מספר הנהגים בישראל, הקשר בין הכנסה חודשים לנהיגה והפער בין גברים לנשים.

, ט' באייר תשע"ו

אילוסטרציה
אילוסטרציה
Thinkstock

מספר המורשים לנהוג ברכב מנועי הגיע בסוף שנת 2015 לארבעה מיליון ו-20 אלף. כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מדובר בעלייה של 2.8% לעומת סוף שנת 2014, בהשוואה לגידול של 2.0% באוכלוסיית ישראל באותה תקופה.

במהלך העשור האחרון, מספר המורשים לנהוג גדל פי 1.3. מספרן של הנשים המורשות לנהוג, גדל באותה תקופה פי 1.4, וחלקן מכלל המורשים לנהוג עלה מ-40% ל-43%.

על פי הדו"ח ליותר גברים מנשים יש רישיון נהיגה, והם נוהגים ברכב בתדירות גבוהה יותר מנשים.

70% מהגברים, 1.8 מיליון איש, נוהגים לעתים קרובות ברכב, 16% מדי פעם או בכלל לא ול-14% אין רישיון נהיגה. ואילו בקרב הנשים, פחות ממחצית - 47%, 1.27 מיליון נשים, נוהגות ברכב לעתים קרובות, 16% מדי פעם או בכלל לא ול-37% אין רישיון נהיגה.

בגיל 65 ומעלה 57% מהגברים ו-23% מהנשים נוהגים לעתים קרובות. ל-23% מהגברים ול-63% מהנשים בגיל זה אין רישיון כלל.

ל-87% מהגברים היהודים יש רישיון נהיגה, לעומת 67% מהנשים היהודיות. בקרב הערבים הפער גדול יותר, ל-84% מהגברים הערבים רישיון נהיגה לעומת 48% מהנשים הערביות.

71% מהגברים היהודים ו-66% מהגברים הערבים נוהגים ברכב לעתים קרובות. 51% מהנשים היהודיות נוהגות ברכב לעתים קרובות, לעומת 34% מהנשים הערביות. 16% מהיהודיות נוהגות מדי פעם או בכלל לא, ול-33% אין רישיון כלל, לעומת 52% מהנשים הערביות שאין רישיון נהיגה כלל.

בקרב מועסקים, ל-92% מהגברים ול-76% מהנשים יש רישיון נהיגה. בקרב אלה שאינם מועסקים, ל-69% מהגברים ול-44% מהנשים יש רישיון נהיגה. 79% מהגברים המועסקים נוהגים ברכב לעתים קרובות, לעומת 61% מהנשים. היתר נוהגים מדי פעם, אינם נוהגים כלל או שאינם בעלי רישיון.

מבין המועסקים, ככל שרמת ההכנסה החודשית (ברוטו) עולה, עולה שיעור בעלי רישיון הנהיגה וכן עולה תדירות הנהיגה. בקרב בעלי הכנסה הגבוהה מ-14,000 ש"ח, 93% נוהגים ברכב לעתים קרובות, לעומת פחות ממחצית מאלה שהכנסתם עד 3,000 ש"ח.

רק 55% מהאוכלוסייה מרוצים ממצב הכבישים באזור מגוריהם. במחוז ירושלים השיעור הנמוך ביותר, 38% בלבד. במחוז תל אביב ובמחוז הדרום שיעור המרוצים גבוה יחסית, 62%-60%.

גם בקרב בעלי רישיון נהיגה, נצפו שיעורים גבוהים של מרוצים ממצב הכבישים במחוז תל אביב (61%) ובמחוז הדרום (58%), לעומת 38% מרוצים במחוז ירושלים ו-52% במחוז חיפה.