יש הזדמנות שניה

לא במקרה חלים פסח שני והילולת רבי מאיר בעל הנס באותו תאריך, הם באים ללמד שיש תקווה ואפשר לתקן. הרב דוד מנחם בטור מיוחד.

ערוץ אורות , י"ד באייר תשע"ו

ביום י"ד באייר מקבלים מי שלא יכלו להקריב קורבן פסח במועדו הזדמנות שניה לקיים את המצווה. באותו יום, כעבור הרבה שנים, נפטר רבי מאיר בעל הנס, שכלל לא נולד בשם מאיר.

הרב דוד מנחם, רב קהילה בירושלים, מספר על הקשר הפנימי בין שני האירועים.