שיעור האבטלה ירד באפריל ל-4.9%

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בחודש אפריל ל-64.4%. בקרב בני 25-64 עלה שיעור ההשתתפות ל-80.5%.

ידידיה בן אור , ט"ו באייר תשע"ו

פחות מובטלים. לשכת התעסוקה בירושלים
פחות מובטלים. לשכת התעסוקה בירושלים
פלאש90

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע באפריל 2016 ל-3.925 מיליון נפש. מהם 3.732 מיליון מועסקים וכ-193 אלף בלתי מועסקים, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

בקרב המועסקים, 1.958 מיליון היו גברים (1.948 מיליון במרס 2016) ו-1.774 מיליון היו נשים (1.761 מיליון במרס 2016).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בחודש זה ל-64.4% (ללא שינוי לעומת מרס 2016). אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד ל-69.1% (לעומת 69.2% במרס 2016), ואילו בקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה עלה ל-59.9% (לעומת 59.7% במרס 2016).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש זה ל-4.9%, לעומת 5.3% במרס. אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים ירד ל-4.7% ואחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל-5.1%.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 25-64 עלה ל-80.5% באפריל 2016. אחוז ההשתתפות בקרב הגברים בני 25-64 הגיע ל-84.8%, ואילו בקרב הנשים בנות 25-64 אחוז זה עלה ל-76.3% לעומת 75% במרס 2016.