ומי יפצה על מגבעת שספגה שופכין?

רב שכונת גילה בכנס דיני ממונות: הלך ברחוב ומגבעתו ניזוקה ממי ספונז'ה רשאי לתבוע מגבעת חדשה, גם אם מגבעתו ישנה, וחשוב לפרסם זאת.

שמעון כהן , ט"ז באייר תשע"ו

הרב שולזינגר והרב גולדברג
הרב שולזינגר והרב גולדברג
צילום: אודי מזרחי

ביום העיון החמישי של מכון מחקר תורני "פומבדיתא" שנערך בביתר עילית, והוקדש גם הפעם לדיני ממונות, התייחס הרב שלזינגר, רבה של גילה, להיזק ממוני די-שכיח הנגרם לעוברים ושבים ברחוב הראשי של העיר, ממים דלוחים הנשפכים עליהם מדירות עליונות, בהן שוטפים הרצפות, ואשר בעליהן משום-מה לא דאגו שיותקן בהן צינור ניקוז עד לקרקע.

"עצם שפיכה של מים לרשות הרבים, לדעת כמה ראשונים יש לזה דין בור ברשות הרבים. אך בכל מקרה", הכריז, "כששופכים מי ספונז'ה על עוברים ושבים יש לזה ממש דין של "אדם המזיק" ללא כל פקפוק, וכי אם למי מהם התקלקלה המגבעת, יכול הלה לתבוע בדין תורה מגבעת חדשה, ואף שקלקלו לו מגבעת ישנה, כיון שעתה הוא נאלץ לרכוש מגבעת חדשה, וחשוב לפרסם את זה, כי אלו ששופכים המים ע"פ רוב אינם מודעים למעשיהם", הוסיף הרב שלזינגר.

עוד צוין במהלך הערב כי בעיית העדר מרזבים עד לקרקע ברחוב הראשי של העיר גורמת לקלקול סחורה של חנויות המכולת, הנמצאת במדרכות, ואף שהמים הנשפכים אינם ממש מעליהם, הרי שלעתים קרובות הרוח מוליכה אותם על הפירות והירקות, ודווקא בערבי פסחים ההיזק הזה שכיח ביותר.

עוד נשאו שיעורי הלכה ביום העיון של "פומבדיתא", הרב זלמן נחמיה גולדברג, ראב"ד 'הישר והטוב', שהשמיע שיעור עיוני מעמיק בדין הגמרא שמצווה לקיים הבטחות למתנה, וכן הרב ישעיה שוורץ, אב"ד 'זכרון אפרים' לדיני ממונות, שהעלה נקודות פרקטיות מבין כתלי בתי הדין לממונות.

יצוין כי הכינוס ההלכתי נערך בחסות יו"ר מועצת הנשיאות העולמית שע"י מרכז מורשת הרב מלובלין, הרב חיים מילר.