המבקר: "חשש לפלילים" בהתנהלות נתניהו

המבקר העביר ליועמ"ש במהלך 2015 חומרים נוספים המעלים חשדות לפלילים בנוגע לנסיעותיו של רה"מ נתניהו לחו"ל כאשר שימש כשר האוצר.

ערוץ 7 , ט"ז באייר תשע"ו

רה"מ נתניהו ורעייתו שרה
רה"מ נתניהו ורעייתו שרה
Photo by Kobi Gideon / GPO

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא יפרסם היום (שלישי) את הדוח השנתי ובו פרק מיוחד העוסק בפרשה שזכתה לכינוי "ביביטורס" - מימון נסיעותיו של בנימין נתניהו לחו"ל בתקופת היותו שר האוצר בממשלת שרון. 

בחודשים מאי ודצמבר 2015 העביר המבקר ליועץ המשפטי לממשלה חומרים חדשים המעלים חשדות לפלילים בנוגע לנסיעותיו של ראש הממשלה נתניהו לחו"ל בעבר, בשנים בהן שימש כשר האוצר בממשלת שרון.

מדובר בחומרים נוספים המצטרפים לחומרים אותם העביר המבקר המבקר בעבר, מהם עלה כי נסיעות לחו"ל בתפקיד של נתניהו מומנו על ידי גורמים חיצוניים, בהם ממשלות של מדינות אחרות, הבונדס, גופים ציבוריים, אנשי עסקים ואנשים פרטיים בעלי קשרים שונים לשר האוצר דאז או למשק הישראלי.

מימון זה, קובע המבקר, נעשה ללא בחינה משפטית של האפשרות שהוא מעמיד את נתניהו בניגוד עניינים בינו לבין הגורם המממן או שהוא בגדר מתנה האסורה לפי חוק המתנות. המבקר מדגיש כי כך נהגו גם שרים אחרים באותה תקופה.

במהלך עבודת הביקורת הועברו בשנת 2013 לבדיקת היועץ המשפטי לממשלה חומרים הנוגעים להיבטים מסוימים במימון נסיעות נתניהו לחו"ל.

בספטמבר 2014 הודיע היועץ המשפטי לממשלה ש"לא נמצא שיש מקום לפתוח בחקירה בחשד לביצוע עבירה פלילית מצידו של מר נתניהו", ובשל כך על סיום הבדיקה שלו בעניינים אלה.

כאמור, לאחר קבלת תגובות המבוקרים על טיוטת הדוח, ובמהלך עבודת השלמת הביקורת שנעשתה לאור תגובות אלה, הועברו אל היועץ המשפטי לממשלה לבדיקה חומרים נוספים הנוגעים להיבטים מסוימים במימון נסיעות נתניהו לחו"ל, זאת בחודשים מאי ודצמבר 2015 .

לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, הועברו אליו שוב, בד בבד עם העברת החומרים הנוספים, החומרים שכבר הועברו אליו בשנת 2013 לבדיקתו. 

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה: "בנסיעותיו של מר נתניהו לא נפל כל דופי ולא היה שום מימון כפול. היועץ המשפטי לממשלה כבר בדק את הדברים והגיע למסקנה שאין כל סיבה לפתוח בחקירה על סמך החומר שהובא לידיעתו בשנת 2013.

"אנו משוכנעים שכך יהיה גם עם הספיח שהועבר אליו שנתיים לאחר מכן. במשך שנים ארוכות סורקים את נתניהו ורעייתו במסרקות ברזל ולא מוצאים כלום - כי אין כלום", נמסר.