הרבנים: דחיית שירות - רק ללומדים

במהלך כינוס 'ועד הישיבות' שעסק במעמד בני הישיבות וצה"ל, הבהירו הרבנים כי לא יינתן 'דיחוי' מצה"ל לבחור "שתורתו אינה אומנותו"

חיים לב , ט"ז באייר תשע"ו

דחייה רק ללומדים
דחייה רק ללומדים
פלאש90

רבנים מהציבור החסידי, הליטאי והספרדי הנמנים על 'וועד הישיבות', האמון על יישום ההסדר שבין בחורי הישיבות החרדיות וצה"ל, התכנסו היום (שלישי) כדי לחדד את הנהלים בכל הנוגע לגיוס בחורי הישיבות לצה"ל.

תחילה הבהירו הרבנים כי לא יחול שינוי בנוהל דחיית השירות, וכי יש להתייצב לצו ראשון כפי הנהוג כיום.

עוד הבהירו הרבנים במהלך הכינוס כי לא יינתן טופס 'דיחוי' מצה"ל לבחור "שתורתו אינה אומנותו". בין ההחלטות שפורסמו מטעמם נאמר, "על ראשי מוסדות התורה להקפיד הקפדה יתרה ובכל התוקף שלא לחתום על מתן דיחוי בשום פנים לאלו שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו', וכפי עמדתם והוראתם הברורה של ראשי ונשיאי ועד הישיבות זצוק"ל ויבדלחט"א, והמיקל בזה הינו בגדר חב לאחריני באופן חמור ביותר".

הכינוס עסק אף בנושאי חינוך בחורי הישיבות ויחס ראשי הישיבות אליהם. הרב אדלשטיין שהאריך בדבריו בעניין זה אמר לראשי הישיבות שנכחו בכינוס כי יש לתת את הדעת לצעירים בני ימינו ולעשות כל מאמץ שלא לזרוק אף בחור מהישיבה.