רב, כומר בכנס מיוחד בצפון

כנס דתות ותרבויות בגליל של המכללה האקדמית צפת אירח נציגים משלוש הדתות.

ערוץ 7 , כ"ג באייר תשע"ו

הרב בניהו ברונר והאב פראנצ'סקו וולטאגיו בכנס דתות ותרבויות
הרב בניהו ברונר והאב פראנצ'סקו וולטאגיו בכנס דתות ותרבויות
צילום: יוני לובלינר

מחקרים וממצאים חדשים בכנס דתות ותרבויות בגליל שנערך על ידי המכללה האקדמית צפת.

בכנס שהתקיים בשבוע שעבר נערך שיח בין-דתי בין המסורות המונותיאיסטיות בגליל, שהתמקד בנושא "ערך החיים" ביהדות ובנצרות בהשתתפות הרב בניהו ברונר מבית המדרש של המכללה האקדמית צפת והאב פראנצ'סקו מהר האושר.

לדברי הרב ברונר, החיים ביהדות הם ערך עליון. כל המצוות הכתובות בתורה נדחות כשיש חשש של פיקוח נפש מלבד מקרים נדירים המציבים בפני היהודי ברירה למות או לעבור עבירה חמורה כמו: עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים, שאז ההלכה קובעת: "ייהרג ואל יעבור" בשאר כל המקרים הדין אומר: "יעבור ואל ייהרג".

לדברי הרב ברונר, תפיסה זו מבוססת על האמונה שהחיים ניתנו לאדם על ידי הבורא, הוא הקובע את קצבתם ואת איכותם. האדם אינו בעלים על חייו. התפיסה היהודית רואה בחיים סוג של שליחות, האדם נשלח לעולם הזה לעסוק בתחום בו הוא תורם לתיקון עולם במלכות שדי.

קיומו של האדם בחיים דורש ממנו לברר לעצמו מידי זמן את הצורה בה הוא חי, האם הוא חי על "חוקי החיים" או שמא הוא חי שלא על פיהם. מצוות התורה הם חוקי החיים, המתכונת לחיים נורמליים וטובים המחוברים לטבעו הרוחני של האדם. העיסוק בתיקון מידות- מוסר, וראיית החיים בכללותם כשער לטרקלין בו ניתן להתקרב לאלוקים.

לדברי הכומר ד׳׳ר פראנצ׳סקו ג׳וסוה וולטאג׳ו בנצרות, המושרשת ביהדות, ערך החיים הוא עליון. חייו של כל בן אדם הם קדושים. הוא נקרא לחיי הנצח. אמונה כזאת, במקום להקטין ערך החיים הנוכחים, דווקא מרוממת אותם עוד יותר, כי, לאור האמונה, כל האספקטים של החיים מקבלים משמעות מלאה וחדשה: כל רגע, כמתנה מאת אלוקים, הוא יחיד ויקר.

פראנצ'סקו וולטאגיו בכנס דתות ותרבויות במכללה
צילום: יוני לובינר

לדבריו, החיים הם מתנה המופקדת לנו כדי שנשמור עליהם וכדי שנביא אותם לשלמותם באמצעות האהבה ומתנת עצמנו לה׳ ולאחר...האמונה הנוצרית מתנגדת לכל תקיפה נגד כבוד וחיי בני האדם ובמיוחד כשהם חלשים וללא הגנה, כמו לדוגמה: רצח, הפלה, המתת חסד, התאבדות, עינויים, תנאי חיים תת-אנושיים או עבדות.