ירושלים של זהב ושל 870 אלף תושבים

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת יום ירושלים: משק בית ירושלמי מונה בממוצע 3.8 נפשות. 51.8% מתושבי הבירה יוצאים בבוקר לעבוד.

ערוץ 7 , כ"ג באייר תשע"ו

ברכת כהנים בכותל
ברכת כהנים בכותל
צילום: משטרת ישראל

ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל. בסוף 2015 עמד מספר התושבים בירושלים על כ-870,000 נפש, כ-10% מכלל תושבי המדינה.

בסוף 2014 עמד מספר התושבים בירושלים על 850,000 נפש, מהם 534,000 יהודים ואחרים (63%) ו-316,000 ערבים (37%).

במהלך שנת 2014, גדלה אוכלוסיית ירושלים ב-20,000 תושבים. לאוכלוסייה נוספו כ-19,800 איש כתוצאה מריבוי טבעי ו-3,700 איש כתוצאה ממאזן הגירה בין-לאומית. 3,500 איש נגרעו מאוכלוסיית העיר כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילי.

בית שמש, תל אביב-יפו ובני ברק הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים. בית שמש, תל אביב-יפו וגבעת זאב הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר.

שיעור הפריון הכולל (מספר ילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) בירושלים עמד על 3.91 ילדים לאישה. שיעור זה גבוה מהממוצע הארצי (3.08).

משק בית ירושלמי מונה בממוצע 3.8 נפשות, והוא גדול מהממוצע הארצי (3.3 נפשות בממוצע) וממשקי הבית בערים הגדולות האחרות.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2015 היה 51.8%, לעומת 64.1% בממוצע הארצי.

88.4% מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם, לעומת 71.7% מתושבי חיפה, 62.2% מתושבי תל אביב-יפו, 57.2% מתושבי אשדוד, 44.4% מתושבי פתח תקווה ו-36.2% מתושבי ראשון לציון.

שיעור האוכלוסייה הוותיקה המתגוררת בעיר שנים רבות, גבוה מאוד בירושלים. יותר משלושה רבעים מאוכלוסיית ירושלים (77%) גרה בעיר יותר מעשרים שנה.

מבין היהודים בירושלים, שליש (32%) מגדירים את עצמם חרדים, 17% מגדירים את עצמם דתיים, 13% - כמסורתיים-דתיים, 15% - מסורתיים לא כל כך דתיים ו-21% - חילונים.

30% מתושבי ירושלים מרוצים מכמות השטחים הירוקים והפארקים באזור, לעומת 57% בכלל האוכלוסייה.

בשנת תשע"ה נותר אחוז התלמידים בפיקוח החרדי (65.5%) דומה לזה של שנת הלימודים הקודמת תשע"ד (65.3%). המגמה בשנים האחרונות נשמרת וחלקם של התלמידים בפיקוח החרדי ובממלכתי-דתי בירושלים עולה בהתמדה, ואילו חלקם של התלמידים בפיקוח הממלכתי יורד.

פחות ממחצית (48%) מתלמידי כיתות יב בחינוך העברי שהתגוררו בירושלים ניגשו לבחינות הבגרות בתשע"ד (2013/14), לעומת 51% בשנה שלפניה.

שנת 2014, מבין שמונה הערים הגדולות ההכנסה הכספית הנמוכה ביותר נמצאה בירושלים - 12,164 ₪.

57.9% גרים בדירה בבעלותם, 30.9% גרים בדירות שכורות והיתר גרים בדירות חינם במעונות סטודנטים ובדירות בדמי מפתח. ערך הדירה הממוצע הוא כ-1,862,000 ש"ח. ושכר הדירה החודשי הממוצע הוא 3,178 ש"ח.

78% מהתיירים שהגיעו לישראל בשנת ב-2015 ביקרו בירושלים.

קרוב ל-900 אלף אורחים מחו"ל לנו במלונות התיירות בירושלים ורשמו קרוב ל-3 מיליון לינות.