צעד נוסף ביישום מתווה הגז

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אישר לשותפויות לוויתן את תוכנית הפיתוח לחזקת לוויתן.

חזקי ברוך , כ"ה באייר תשע"ו

אסדת גז. ארכיון
אסדת גז. ארכיון
צילום: פלאש 90

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אישר היום (חמישי) לשותפויות לוויתן את תוכנית הפיתוח לחזקות לוויתן דרום I/14 ולוויתן צפון I/15

אישור תכנית הפיתוח מתייחס למערכת התת ימית במאגר, לצנרת לכיוון אסדת הטיפול, אסדת הטיפול וההפקה, לצינור הייצוא מאסדת הטיפול וההפקה, לצנרת מהאסדה לחוף הישראלי ולמתקנים היבשתיים, כל זאת על פי תמ"א 37/ח'.

שר האנרגיה, דר' יובל שטייניץ, אמר כי אישור הממונה לתוכנית הפיתוח של לוויתן הינו אבן דרך מהותית וחיונית לפיתוח אוצר הטבע הגדול ביותר שהתגלה בישראל. "חיבור מאגר לוויתן לישראל יביא לחיזוק הביטחון האנרגטי ולתועלות כלכליות למשק המקומי.

"לאחר שנים של עיכובים, החזון של ישראל כספקית גז טבעי יוצא לדרך. בימים אלה של ירידה בייצוא ובהשקעות במשק, הגז מלוויתן יהיה מנוע צמיחה חשוב וחיוני לתעשייה", הוסיף שטייניץ.

באישורו ציין הממונה על ענייני הנפט במשרד כי בשלב זה, לאור נתוני משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועל פי חוות דעת של חברה בינלאומית שניתנה למשרד, כמות הגז הטבעי המשוערת אשר תופק ממאגר לוויתן הינה 17.6 TCF(כ-500 BCM) וזאת לפי תכנית ההפקה אשר הוגשה.

יודגש כי לאחר קבלת נתונים נוספים, לרבות לאחר ביצוע קידוח "לוויתן 5" ונתונים שיתקבלו עם תחילת ההפקה, כמות זו יכולה להשתנות, תבחן לעומת הדיווחים הנוכחיים של החברות ותתעדכן בהתאם.

אישור תוכנית הפיתוח מנחה את החברות להגיש לפני ביצוע כל קידוח, הנחת צנרת והקמת מתקנים, תכנון מפורט מאושר על ידי חברת פיקוח חיצונית אשר אושרה על ידי הממונה.

על החברות להגיש את המסמכים ההנדסיים והסביבתיים לכל קידוח ולקבל עליהם את האישורים ממנהל אגף סביבה ומנהל בקרה הנדסית ביחידת הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

כן מצויין באישור כי אישור פרטני להקמת צינור הולכת הגז הטבעי מאסדת הטיפול וההפקה למערכת ההולכה הארצית יינתן על ידי רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

אישור תוכנית הפיתוח הוא שלב נוסף בחיבור מאגר לוויתן למשק הישראלי, ומהווה צעד נוסף ביישום מתווה הגז שיאפשר למדינת ישראל שימוש רב יותר בגז טבעי בכל תחומי המשק.