"תקוותנו שהכיבוש יימשך הלאה"

במכתב שכתב לרב גורן, חושף הרב הדאיה, ראש ישיבת המקובלים בית אל, מה חשב על מלחמת ששת הימים ומה ביקש שייעשה בסיני.

שמעון כהן , כ"ח באייר תשע"ו

הרב שלמה גורן בכותל
הרב שלמה גורן בכותל
צילום: דוד רובינגר, לע"מ

בספר חדש שעל השלמתו הוא עמל בימים אלה צפוי הרב שי הירש לחשוף מכתב מרתק אותו כתב הרב עובדיה הדאיה זצ"ל לרב שלמה גורן זצ"ל לאחר מלחמת ששת הימים וממנו עולה יחסו המיוחד לתוצאות המלחמה ולהשלכות הרוחניות של תוצאות אלה.

על המכתב ועל הספר שוחחנו עם הרב הירש, רב בישיבת ההסדר 'אורות יעקב' שברחובות, ביומן ערוץ 7.

הרב הירש מספר על המכתב שהגיע אליו מידי הרב יצחק דדון שחיבר ספרים על מדינת ישראל והוא ממשפחתו של הרב הדאיה, שהיה ראש ישיבת המקובלים בית אל וחבר בית הדין העליון ומועצת הרבנות הראשית.

"הוא כתב מכתב לרב גורן בחודש אב, מיד לאחר מלחמת ששת הימים, ובו הוא מודה לרב גורן על חלקו בשחרור חבלי ארץ ישראל וגם מבקש מהרב גורן שייתן אישורים לחברי ישיבת המקובלים לערוך סיור ראשוני בשטחים המשוחררים ולהתפלל שם להצלחת חיילי צה"ל ולהצלחת הכיבושים והמשכתם עד נהר פרת, ולאחר מכן הוא כותב את השקפתו על המלחמה והתוצאות הניסיות שלה וחיזוק האמונה וגם אומר לו שלדעתו מדינת ישראל צריכה להקים בחצי האי סיני 42 ישובים, באותם המקומות שבהם עם ישראל חנו במדבר. הוא כותב שעל פי מקורות קדומים זה השכר למדבר סיני על שהוא היווה אכסנייה לעם ישראל במשך ארבעים שנה וכעת הגיע הזמן לשלם לו את שכרו".

הרב הירש סבור שאכן יש טעם באשלה כיצד זה מכתב שכזה, בעל תוכן משמעותי שכזה, נשמר שנים רבות כל כך מבלי שהציבור הרחב מכיר את הדברים. להערכתו הסיבות הן גם טכניות אך ככל הנראה גם כאלה הנוגעות למאמצים של גורמים מסוימים להשכיח את מה שבאמת חשבו גדולי ישראל על התקופה הזו, על האנשים והמאורעות שהיו".

הרב הירש מאמין שבמסגרת שנת היובל לשחרורה של העיר הגיעה העת שדברים ילכו ויתגלו לציבור הרחב.

יצוין כי ספרו הנערך כעת של הרב הירש הוא מאסף של שלושה כרכים שנותן מבט תורני של חכמי ישראל מכל המגזרים על המלחמה – הלכתי, אמוני, דרשות על יום ירושלים, בירורים אמוניים, רמזים ודרשות קבליות שנוגעות למלחמת ששת הימים ועוד. "אחת המטרות המרכזיות של הספר היא לתת תוקף וחוזק לציון לדורות של יום ירושלים, ציון שצריך תמיד חיזוק".

נוסח מכתבו של הרב הדאיה זצ"ל:

לכבוד

ידידי הרב הגאון הגדול המפורסם לשם ולתהלה, בארץ ובגולה מהר"ר שלמה גורן שליט"א, הרב הראשי לצה"ל.

ר.ג.מ.נ שלום וברכה.

ראשית עלי להודות לו ולברכו מקרב לב על הזכות הגדולה לא פילל ולא עלה דעתו אפי' בחלום על הצלחה כזאת אשר לא היתה לעולמים אולי רק בימי החשמונאים, אין זה אלא גבורת ה' הגדול והנורא, כי הוא איש מלחמה, ונתקיים בנו מקרא שכתוב ה' ילחם לכם, ודאי שזה קץ הגלות ואנו מקוים שה' יחיש מהר גאולתינו תשועת עולמים אמן

היות שרבני הישיבה הקדושה, נפשם איותה לראות במו עיניהם, את ישועת ה' מקומות הכבושים, בפרט מקומות הקודש בגדה המערבית, ובשאר המקומות, להודות לה' ולהתפלל אצל הצדיקים, על שמירת חיילי צה"ל הנמצאים בגבולות, וכן להצלחתם בסיום הכיבוש עד הנהר הגדול נהר פרת, בפרת סוריא שהיתה כיבוש יחיד, ועבר הירדן של בני גד וראובן שיצטרפו על מדינת ישראל, לכן הנו פונים למעכת"ר להואיל בחסדו לשלוח לנו רשיון, המרשה לנו לסייר בכל מקומות הנ"ל לבצע את מחשבותינו הטובה, המסע יהיה בע"ה אחרי ט"ו באב, שיתקיים בתוך ימים אלה עד ר"ח אלול אי"ה. הנו מקוים שלא ישיב פנינו ריקם, והרישיון ישלח בהקדם בע"ה, ותודתינו נתונה להדר"ג למפרע, וה' ירים וינשא כסאו שיהיה נכון לעולם אמן,

תקותינו שהכיבוש ימשך הלאה, אל לנו לוותר אפי' שעל אחד, כל הזמן שהיתה כבושה ע"י לא בני ברית היתה השכינה בגלות עשוקה בידי האויבים, בפרט כל מקומות הקודש, מקומות הצדיקים הקרויים חיים הם היו בצער גדול על שהיו עשוקים ממש בין הסט"א, עתה שנפדו ונכנסו לגבול הקדושה, אסור לנו להוציא אותם מגבול הקדושה ולהחזיר השכינה בגלות ח"ו, ולתת להם חניה בארץ, ולעבור על לא תחנם, ה' עמנו אל תיראום, אפי' על אי סיני לא לוותר, ראה במדרש תנחומא פ' מסעי שם אומר על ענין הזכרת המסעות בפסוק ההוא כדי שיקבלו שכרם שאכסנו ישראל במשך מ' שנה שהיו במדבר, עתה הגיע הזמן לקבל שכרם להתיישב ע"י ישראל, על מדינת ישראל לתכנן תכנית איך ליישב כל מדבר סיני, שהוא מחכה לגורלו, לקבל שכרו ופשוט כי הוא יקבל שכרו רק ע"י ישראל, ע"כ אל נא לוותר על המדבר הזה, ודאי ששם כלול בו כל מ"ב המסעות אם יחקרו עליהם ודאי ימצאו מקומם שם, ועליהם ליישבם, אל נא לפחד משום אומה ולשון, ראה בשם הגדולים להחיד"א ז"ל מע' א' אות רי"ט מה שכתב על אחרית הזמן, ותו"ד שמה שאנו רואים קושי הגלות באחרית הימים הוא בבחינת תוסף רוחם יגועון, בראותם שכלתה אליהם הרעה כי עוד רגע ואינם, ואין הקושי הזה רק בבחי' זמני, ולכן נתגבר היצה"ר מאוד בבחי' חוצפא יסגי, בראותו כי כלתה אליו הרעה, ולזה נתגלה עתה לימוד זוהר מאוד להגן עי' באורך בדבריו, ותמצא נחת, והעיקר צריך עתה להרבות בתפלות להתגבר על היצה"ר להכניעו, לפרוק שכינתא מגלותא, ועי' מה שהארכתי בזה, בהק' ספרי ישכיל עבדי ח"ח בדברים נכוחים למבין, וה' יעזרינו עדכ"ש בבחי' בכל דרכך דעהו,

אסיים ברוב עוז ושלום לו ולכל הנלוים אתו, בפרט להרב הגאון הצדיק מר חותנו הנזיר ובנו שאר ישוב הכהן ידידי וחביבי, יה"ר שה' יהפך הימים האלה לאורה ולשמחה, בבחי' שמחינו כימות עינתנו להחיש מהר לגאלינו ולבנות בית קדשינו ותפארתינו במהרה בימינו אמן ואמן

בכל רגשי כבוד וידידות והוקרה

עבדיה בכמה"רש הדאיא