"החלטות הממשלה סביב הכותל - בטלות"

הרב עמאר התייחס גם לדרישה לפתוח פנקסי יוחסין לאור הגיור הרפורמי ואמר כי דאגתו מפני עתיד הנלחמים נגד הדת. "ימצאו את עצמם בחוץ"

מיכל לוי , כ"ח באייר תשע"ו

הרב שלמה עמאר
הרב שלמה עמאר
צילום: ישיבת הכותל

הרב עמאר בישיבת כותל

בישיבת ההסדר 'הכותל' התקיים במהלך הלילה והבוקר יום של תורה של איגוד ישיבות ההסדר בו השתתפו מאות תלמידי ישיבות ההסדר ונשאו בו דברים הרבנים הראשיים לירושלים הרב שלמה עמאר והרב אריה שטרן, ראש ישיבת ההסדר הכותל הרב ברוך וידר, ראש אגף כוח אדם בצה"ל האלוף חגי טופולנסקי, רבה של צפת הרב שמואל אליהו וראשי ישיבות ההסדר.

הראשון לציון הרב שלמה עמאר התייחס לדרישת נשות הכותל ואמר כי "יש כמה אנשים שמנסים להחליש את העם ומנסים להחליש את ירושלים, וכמחלישים את ירושלים – מחלישים את העם כולו. כשמחלישים את ירושלים מכניסים רפיון בתורה כולה. כשיכולים לתת מקום לאותם האנשים שעליהם נאמר "סורו נא מאהלי הרשעים אלה" לתת להם מקום בכותל המערבי, גם אם יבואו וינסו לתת איזה ציור מוטעה לכותל - עצם ההכרה להחשיב אותם כנגד הרבנות הראשית לישראל - זהו עוול שלא יכופר, זה עבירה גוררת שהיא גוררת אחריה הרבה. ואם לא נעמוד במסירות נפש על דברים אלה אנחנו מיד נמצא עצמנו נגררים לדברים שעלולים להביא קרע בעם".

הרב עמאר התייחס גם לדרישה לפתוח פנקסי יוחסין לאור הגיור הרפורמי ואמר כי דאגתו מפני עתידם של הנלחמים נגד הדת. "אם נעשה חס וחלילה, פנקסי יוחסין לנו לא יקרה כלום. אנו נשמור על הייחוס שלנו ועל יהדותנו באש ובמים אני לא מפחד על יראי השם ולא על בני הישיבה ולא על מי שקשור לתורה ולקדוש ברוך הוא. אני מפחד על אלו שנלחמים כנגד בעלי התורה ונלחמים נגד הדרך שנמסרה לנו מדור לדור. הם ימצאו את עצמם בחוץ , כיתות רבות קמו בישראל – ומה נותר מהם ?!".

הראשון לציון התייחס לדברי ח"כ יהודה גליק בנוגע לקדושת הכותל ואמר כי "שמעתי שמדברים על ירושלים ומה מעמד הכותל . וכי זו שאלה של פוליטיקה? וכי זו שאלה של מדיניות? האם זה שייך למישהו? וכי הממשלה יכולה להחליט? היא לא בעלת הבית! ההחלטות שלה בטלים ומובטלים בירושלים. בכל מה שקשור לכותל יש מחלוקת של גדולי הפוסקים – הרדב"ז ועוד לפניו ומאז לא פסקו כל גדולי הדורות – יש שחושבים את הכותל לחומת העזרה".