גופשטיין דורש פיצוי מרוני דניאל

יו"ר להב"ה בנצי גופשטיין דורש פיצוי בסך מאה אלף ש"ח מכתב ערוץ 2 רוני דניאל, שייחס לגופשטיין השתתפות ב"מסיבת ההדחה" ליעלון.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ח באייר תשע"ו

דורש פיצוי. גופשטיין
דורש פיצוי. גופשטיין
צילום: אלירן אהרון

יו"ר ארגון להב"ה בנצי גופשטיין שיגר מכתב התראה לפני הגשת תביעה לכתב ערוץ 2 רוני דניאל, בו הוא דורש מדניאל פיצוי על סך מאה אלף ש"ח.

במכתב שנשלח באמצעות עו"ד ורד לוי, הודיע גופשטיין לדניאל כי הוא דורש לפצותו על כך שבמהלך השתתפות דניאל בפנאל בערוץ 2, בו הודיע כי ימליץ לילדיו לרדת מהארץ אמר דניאל כי הוא לא מוכן לחיות במדינה שבה גופשטין וחבריו עשו "מסיבת הדחה" ליד ביתו של יעלון.

במכתב טוען גופשטיין כי אמירותיו של דניאל בעניינו מהוות שקרים גסים ולשון הרע. עו"ד לוי ציטטה במכתב את דבריו של דניאל למנחה הדיון, "אתה יודע שאתמול בלילה גופשטיין וחבריו עשו מסיבת הדחה ליד ביתו של יעלון. הרוח הזאת ששוררת בארץ מביאה אותי למצב שאני אומר די, אי אפשר. אני ציפור זקנה, אני כבר אשאר פה, אבל ילדי? לא בטוח שזה מה שאני רוצה".

לדברי עורכת הדין, "למותר לציין כי מרשי כלל לא נטל חלק ב'מסיבת ההדחה' אשר טענת כי השתתף בה. יתרה מכך, אזכור שמו של מרשי בהקשר לפרשת יעלון ופרישתו מתפקידו, אינו אלא פיקציה שנועדה להעצים את תחושת הדרמה ולהמחיש לציבור הצופים עד כמה חמורה, לדעתך, התפטרותו של יעלון והחלפתו בליברמן, ועד כמה קשות תוצאותיה".

"שמו של מרשי שורבב למעשה שאינו קשור אליו, ונעשה בו שימוש ציני בהקשר כה שלילי של יאוש מהחיים במדינה, אבדן האמון בה, וכל זאת בכדי לסבר את אוזן ציבור הצופים ולשכנעם בקבלת פרשנותך", הוסיפה עו"ד לוי, "דברים אלו מכפישים את מרשי ומציירים אותו כאדם שלילי אשר ניתן לתלות בו תרבות שלטונית מושחתת (המתקיימת לדעתך) ותחושת מיאוס ויאוש מהחיים במדינה".

"דבריך זכו ועודם זוכים לפרסום רב ולהד תקשורתי נרחב בכלי התקשורת וכן ברשתות החברתיות. האופן המתלהם ודבריך הבוטים באשר למרשי נדון בהרחבה ודומה כי אין אדם במדינה אשר אינו נחשף אליהם", ציינה עורכת הדין.

לדבריה, "יתרה מזו, בטרם פרסום הדברים לא נעשתה כל פנייה אל מר בן ציון על מנת לקבל את תגובתו לטענות ולמעשים שיוחסו לו. הפרסום נעשה ללא בדיקה כלשהי של העובדות באשר למרשי תוך הצגתו באור שלילי באופן המשפיל אותו ופוגע בשמו הטוב בקרב הציבור – הכל ללא הסכמתו ו/או ידיעתו ו/או קבלת תגובה מטעמו".

המכתב נחתם בשורה של דרישות מטעמו של גופשטיין המופנות לדניאל, " עליך לפרסם הודעת תיקון מפורשת למען תיקון הרושם שנוצר בעקבות הפרסום ובאופן שהיקפה ותוכנה של ההודעה יתואם מראש עמנו.

''הנך מתבקש לפצות את מר גופשטיין בגין הפגיעה בשמו הטוב ובגין עוגמת הנפש והנזק שנגרם לו בסך של 100,000 ₪. מיותר לציין כי מדובר בסכום שאין בו לשקף את נזקי מר גופשטיין וממילא הוא סכום מופחת בהיותו לוקח בחשבון גם את פרסום ההתנצלות והימנעות מנקיטה בהליכים משפטיים.

''באם לא תעמוד בדרישות הנ"ל אזי תוגש על ידי מרשי תביעה הולמת שתוצאותיה והוצאותיה יחולו עליך. מובהר שאין באמור במכתבי משום ויתור ו/או הודאה כלשהי וכל זכויות מרשיי שמורות אפוא".