נתניהו לא יוכל לטפל בענייני אלוביץ'

היועמ"ש העביר חוות דעת לראש הממשלה בה נקבע כי בשל ניגוד עניינים, נתניהו לא יוכל לטפל בענייניו של איש העסקים שאול אלוביץ'.

עדו בן פורת , ט' בסיון תשע"ו

בנימין נתניהו
בנימין נתניהו
צילום: קובי גדעון, לע"מ

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט העביר היום (רביעי) חוות דעת לראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו, בדבר מניעת ניגוד עניינים בקשר לזיקה שלו לאיש העסקים שאול אלוביץ'.

אלוביץ' הוא בעל השליטה בקבוצת חברות הכוללת בין היתר את בזק, יס, פלאפון, בזק בינלאומי וחלל תקשורת, אתר האינטרנט וואלה וחברת ציוד התקשורת יורוקום.

בהתאם לחוות הדעת, על רקע יחסי החברות שבין ראש הממשלה לאלוביץ', יהיה על נתניהו להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים לחברות שבשליטת אלוביץ' וזאת על מנת למנוע טענות לניגוד עניינים ומחמת הנראות הציבורית.

בחוות הדעת הובהר כי נתניהו יימנע מלטפל בעניינים הנוגעים לחברות אלה באופן ספציפי, וכן בעניינים אחרים שיש להם השפעה מהותית עליהן.

בניתוח של תחומי התקשורת הרלוונטיים ואופי ההחלטות העשויות להידרש לגביהם, עלה הצורך להבחין בין תחומים שבהם התחרות העיקרית היא בין קבוצת בזק לבין קבוצת הוט ובהן מתקיים בפועל מעין דואופול, לבין תחומים אחרים שבהם חברה מקבוצת בזק מצויה בתחרות עם מספר חברות.

בתחומים שבהם ישנה תחרות עיקרית מול קבוצת הוט כאמור, נקבע כי על נתניהו להימנע מלטפל בתחום זה בכללותו.

בתחומי פעילות שבהם ישנם מתחרים נוספים, על נתניהו להימנע מהחלטות ספציפיות הנוגעות לחברה מקבוצת בזק, וכן בהחלטות אחרות שנמצא כי יש להן השפעה מהותית על חברה מקבוצת בזק.

בהתאם לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, הסמכויות הנוגעות לאותם עניינים שבהם נתניהו מנוע מלטפל - יועברו לשר אחר.