חוק ה"חנינה" לעמונה יצא לדרך

ח"כ מועלם יוזמת הצעת חוק שתסדיר את היישוב ותמנע את הריסתו. תהליך החקיקה צפוי להתקדם רק בהסכמת כלל סיעות הקואליציה.

חזקי עזרא , י"ד בסיון תשע"ו

ח"כ מועלם (מימין) מסיירת בעמונה
ח"כ מועלם (מימין) מסיירת בעמונה
צילום: דוברות

יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי יוזמת הצעת חוק שתסדיר את היישוב עמונה ותמנע את הריסתו בעקבות להחלטת בג"ץ.

הצעת החוק מבקשת לקבוﬠ כי אדמות עמונה יוכרזו כאדמות מדינה ויוקצו למטרת הסדרתו של הישוב. אם יימצאו בעלי הקרקע הפלסטינים הם יוכלו לדרוש פיצוי בגובה שיקבﬠ שר האוצר בהתייﬠצות ﬠם שר הביטחון.

ראשוני החותמים על הצעת החוק הם חברי הכנסת מהבית היהודי והליכוד, והיא צפויה לקבל תמיכה גם בקרב מפלגות אחרות. עם זאת, תהליך החקיקה צפוי להתקדם רק בהסכמת כלל סיעות הקואליציה.

"עמונה הוקם כחלק מהישוב עפרה בשנת 1995, בﬠידודה ובברכתה של מדינת ישראל", ניכתב בהסבר לחוק. ''תמיכת המדינה באה לידי ביטוי, בין היתר, במימון ובהקמה של תשתיות חשמל, מים וטלפון,
סלילת כבישים לישוב, הקמת מבני ציבור, תשתיות ופיתוח לשכונת קבﬠ וביצירת מצגים נוספים
רבים במסמכים ובמﬠש לפיהם ההתיישבות במקום לגיטימית ואף רצויה בﬠיני המדינה".

ח"כ מועלם מבקשת להעניק "חנינה" לתושבים, על רקע פסק הדין של בג"ץ שהורה להרוס את עמונה עד לסוף שנת 2016.

''על רקﬠ נסיבותיו המיוחדות של הישוב עמונה, אשר הוקם במﬠורבות ﬠזה של ממשלות ישראל, מוצﬠ להסדיר את הישוב במסלול המבוסס על הרציונל של מסלול חנינה", נאמר בהסבר לחוק.