קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

גניזת קהיר, למרות שרוּקנה כבר לפני יותר ממאה שנה ונחקרת מאז במרץ, אינה מפסיקה להפיק הפתעות.

הרב יואל קטן , י"ז בסיון תשע"ו

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית מגניזת קהיר.

שמואל גליק.

רמת גן–ניו-יורק–ירושלים,

אוניברסיטת בר-אילן ובית המדרש לרבנים באמריקה,

תשע"ו. שני כרכים

(5318575‑03)

הפעם מציג לנו פרופ' גליק, ראש מכון שוקן בירושלים, עשרות פסקים ותשובות וחלקי חיבורים של חכמי האימפריה העות'מאנית בימי גדולתם, מאחרי גירוש ספרד ועד לפני כמאה שנה. כל חיבור וכל מחבר מקבלים בידיו האמונות של פרופ' גליק צורה וחיים, כולל השוואת נוסחים וניתוחים הלכתיים וביוגרפיים וביבליוגרפיים והיסטוריים.

שני כרכים מהודרים אלו הם חלק מסדרה רבת כרכים שיוצאת לאור במתכונת אלבומית זו, הפעם היא כוללת כתבי יד מאוסף אדלר שבספריית הסמינר בניו-יורק. עבודה נפלאה.

*****

חכמי רומניה וזיקתם לא"י.

חבורות קדושות, חינוך עברי, ישיבות, היהודים הספרדים, השואה, גורלם של המגורשים לטרנסניסטריה.

יעקב גלר.

פתח תקוה,

תשע"ה. 648 עמ'

(9243119‑03)

ד"ר גלר הוא חוקר ומרצה ומחבר ותיק, בעיקר בתחום ההיסטוריה של יהודי רומניה. אחרי שנים רבות של הוראה ומחקר הוא שם לב שֶפן אחד מתוך תולדותיהם של יהודי רומניה לא בא לידי ביטוי מספיק, והוא הקשר העמוק שלהם לציון. היהדות ברומניה לא הייתה עשויה מעור אחד, אבל דווקא בתחום היחס לארץ ישראל הכיוון היה חד משמעי – בעד. הדבר בא לידי ביטוי באלפי מסמכים, תעודות ועדויות שרק מומחה בהיסטוריה, בשפה ובתרבות הרומניים יכול להפיק מהם את החומר הנכון, ובשעה האחרונה – שהרי רומניה כבר התרוקנה למעשה מיהודיה.

האמת שיש בספר הזה הרבה יותר. זהו ספר מחקרי-היסטורי וגם תיאורי-סיפורי, ובו אפשר למצוא רישום של כל קהילות רומניה במאתיים השנים האחרונות על מוסדותיהן ורבניהן וכמובן קשרן לארץ ישראל.

*****

מפירות ארץ הצבי.

בבא מציעא.

קובץ חָבּוּרוֹת מאת תלמידי ישיבת 'בני צבי'.

בית אל, ישיבת בני צבי,

תשע"ו. 138 עמ'

(9975666‑02)

זוהי החוברת השביעית ובה סיכומי ה'חבורות' של תלמידי הישיבה הקטנה-התיכונית 'בני צבי' בבית אל. השילוב של ישיבה 'אמיתית' ולימודי חול אינו פשוט כלל, ועל הצוות והתלמידים וגם על ההורים, שרואים חשיבות בלימודי החול במינון הנכון כחלק מיישוב הארץ בימינו, אך רוצים גם לימוד תורה איכותי ורחב היקף – להיות עם יד על הדופק כדי לוודא שהתפריט הנכון נשמר והאווירה החינוכית בהתאם. ראש הישיבה, הרב טרופ, כותב בדברי הפתיחה שלו שהחוברת הזאת וחברותיה מדגישות את ההצלחה בשמירת המינון הנכון.

כעשרים מאמרים שכתבו התלמידים עוסקים ביסודיות בסוגיות העיקריות של מסכת בבא מציעא, מ"חשוד על הממון חשוד על השבועה" דרך "תקפו כהן", "המוכר פרה נגחנית" וסוגיית "מתה מחמת מלאכה" ועוד. את הכול עשו הכותבים והעורכים יפה בעטם ובעתם.

wso.shaalvim@gmail.com