יש הוכחה: הפסיכומטרי מוטה תרבותית

בכנס של מכון פוירשטיין נחשפו תוצאות מחקר שהוכיחו כי מבחן הפסיכומטרי מוטה. האם יש סיכוי אמיתי לצמצום פערים במדינה?

אלירן אהרון , כ"א בסיון תשע"ו

הרב פוירשטיין
הרב פוירשטיין
צילום: אלירן אהרון

בכנס "מימוש הפוטנציאל האנושי" של מכון פוירשטיין שהתקיים היום (שני) בבנייני האומה, נחשפו תוצאות מחקר התערבות שערך המכון על 506 בני העדה האתיופית, שהוכיחו כי מבחן הפסיכומטרי מוטה תרבותית.

נשיא מכון פוירשטיין, הרב רפי פוירשטיין אמר כי ''קריטריון הקבלה לאוניברסיטאות, המבוסס על הציון הפסיכומטרי, מהווה חסם בלתי חדיר בפני אוכלוסיות מוחלשות ומוטה תרבותית. צעירים יוצאי אתיופיה, המבקשים לרכוש תואר אקדמי באוניברסיטאות, משיגים לרוב ציון פסיכומטרי נמוך מהממוצע באוכלוסייה, ואינם מתקבלים עקב כך ללימודים אקדמאים באוניברסיטאות.

''הטענה העומדת בבסיס הפרויקט הנוכחי של מכון פוירשטיין היא כי המבחן הפסיכומטרי הינו מדד מוטה תרבותית, וכי הציון המתקבל במבחן זה אינו משקף את פוטנציאל היכולת האמיתית של יוצאי אתיופיה, ולפיכך אינו ראוי לשמש כמדד תקף לניבוי ההצלחה באוניברסיטה".

הרב פוירשטיין קרא לשר החינוך נפתלי בנט ''להפוך את תחום הקניית מיומנויות למידה וחשיבה של המאה ה-21 למקצוע מן המניין בבתי הספר ולקדם את התלמיד הישראלי אל הגמישות החשיבתית והתפקודית הנדרשת בעולם הדינמי שמתקדם ומשתנה במהירות רבה''.

לדבריו זאת תהיה הדרך היחידה לצמצם את הפערים החברתיים והכלכליים העמוקים הקיימים בחברה הישראלית.

פיילוט הפרויקט מתקיים בשנים אלו באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטה העברית. במסגרת הפיילוט מתקבלים ללימודים אקדמיים סטודנטים יוצאי אתיופיה, שרובם אינם עומדים בדרישות הסף של המבחן הפסיכומטרי.

במקום השימוש בקריטריון הפסיכומטרי כמדד לקבלה, נעשה שימוש בנוסף לציוני הבגרות גם במדד של הערכת הפוטנציאל הלימודי. מדידת פוטנציאל הלמידה נעשה באמצעות ספר הלמידה מבחנים מסוללת ה- LPAD Learning Propensity) Assessment Device) שפותח על ידי פרופ' ראובן פוירשטיין ובאמצעות ראיון אישי.

הפונים לתכנית היו 506 צעירים יוצאי אתיופיה עם מוצע בגרויות כולל של 92 ובעלי ציון פסיכומטרי ממוצע 426. הצעירים פנו למכון פוירשטיין, במטרה לקבל עזרה בקבלה ללימודים אקדמאיים באוניברסיטאות.

הפנייה לתוכנית נעשתה מיוזמתם של הפונים. מתוך כלל הסטודנטים שפנו להשתתף בתוכנית התקבלו לתוכנית 27% בעלי ציוני פוטנציאל הגבוהים ביותר לפי הערכת המכון.

התוכנית החלה לפעול בשנת 2010 באוניברסיטת בר-אילן ובשנת 2011 באוניברסיטה העברית ומאז הפעלתה לומדים במסגרתה 138 סטודנטים יוצאי אתיופיה (73 באוניברסיטת בר-אילן ו- 65 באוניברסיטה העברית) בחמישה מחזורים (חמישה מחזורים באוניברסיטת בר-אילן וארבעה מחזורים באוניברסיטה העברית). הנתונים נכונים לשנת תשע"ה, נתונים משנת תשע"ו יתווספו בסוף השנה.

הסטודנטים התקבלו למסלולי לימוד יוקרתיים של פסיכולוגיה, משפטים, ראיית חשבון, כלכלה ועוד, עם ממוצע ציוני פסיכומטרי של 508, ציונים שלא היו יכולים להתקבל איתם לולא תכנית ההתערבות.

הסטודנטים הציגו ממוצע ציונים גבוה במיוחד של כ-79 ואחוזי נשירה של כ- 15% בתכנית לעומת שיעורם הממוצע באוכלוסייה של כ-25%.