הרבנות: התראות גם לעסקים בהכשר בד"צ

יחידת האכיפה של הרבנות הראשית החלה לפעול גם נגד בתי עסק המחזיקים תעודת הכשר מטעם הבד"צ, ללא קבלת הכשר מטעם הרבנות.

חזקי ברוך , כ"ב בסיון תשע"ו

תעודת כשרות בד"צ באחד מבתי העסק
תעודת כשרות בד"צ באחד מבתי העסק
צילום: היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

הרבנות הראשית ממשיכה באכיפת האיסור על הצגת עסק ככשר ללא תעודת הכשר מטעם הרבנות הראשית או רבנות מקומית.

פקחי היחידה לאכיפת חוק ההונאה בכשרות של הרבנות הראשית נתנו התראות לפני מתן קנס לבתי עסק בעיר בית שמש שפעלו בניגוד להוראות החוק.

ההתראות ניתנו לבעלי עסקים שהחזיקו בעסק תעודות השגחה מטעם בד"צ העדה החרדית ומטעם גופי השגחת כשרות נוספים הפועלים בציבור החרדי, בלא שניתנה להם תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית.

פעולות האכיפה נעשו בעקבות פסיקת בג"ץ לפיה חוק איסור הונאה בכשרות אוסר על בתי עסק להציג את עצמם ככשרים בכל דרך שהיא ללא שקיבלו תעודת כשרות תקפה מהרבנות הראשית או הרבנות המקומית.

פעולות אלו מצטרפות לפעולות שנעשו לאחרונה בירושלים, במסגרתן ניתנו התראות לבתי עסק שהחזיקו תעודות של מיזם "השגחה פרטית" הליברלי.