פסק: גיוריו של דיין פסול אינם פסולים

הרב רלב"ג דן במקרה שאירע לפני מספר שנים, בו רב אשר ערך גיורים באירופה נחשד כבעל עבירה ולימים התברר הדבר והוא הודח.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ד בסיון תשע"ו

מקווה
מקווה
צילום:אורי לנץ, פלאש 90

הדיין הרב מרדכי רלב"ג קובע במאמר המתפרסם בכרך החדש של השנתון תחומין (ל"ו), היוצא ע"י מכון 'צומת', כי אין לפסול גיור של מי שהתגייר ע"י דיין, ואפילו אב בית דין, שנמצא למפרע כפסול בשל חשד בעבירות חמורות.

הרב רלב"ג דן במקרה שאירע לפני מספר שנים שרב אשר ערך גיורים באירופה נחשד כבעל עבירה, ולימים התגרש מאשתו לאחר שהתברר ע"פ עדות קבילה, והוא אף הודה בכך, שעבר על 'משכב זכור'.

הדבר כמובן פוסל את הדיין מכאן ולהבא, שכן אדם העובר על לאו שחייבים עליו מלקות או מיתת בית דין נפסל לעדות. מנקודת זמן זו ואילך דיניו אינם דינים, וכן גיוריו אינם גיורים.

הרב רלב"ג קובע כי אמנם גיור חייב להתבצע ע"י דיינים כשרים לדון, אך אין לפסול למפרע את דיניו וגיוריו של ה'רב' מכיוון שאז לא היתה כנגדו עדות קבילה ע"פ ההלכה על משכב זכור, בזמן הגירות, למרות שהוא נחשד עתה גם על תקופה קדומה זו.

יצוין כי שאלה דומה עלתה בשנה שעברה בארה"ב כאשר נתגלה ש'רב' שעסק בגיורים התקין מצלמות במקוואות הטבילה. הוא סולק מתפקידו ע"י הסתדרות הרבנים דאמריקה, אך, כפי שפורסם, גיוריו לא נפסלו רטרואקטיבית.