מוני המים החכמים יוצרים חילול שבת?

ח"כ יעקב אשר טוען פתיחה של ברז יוצרת פעולה חשמלית המזינה את נתוני הצריכה למחשב תוך חילול שבת. ח"כ כבל הורה לעצור את הפצת המונה.

מיכל לוי , כ"ח בסיון תשע"ו

ח"כ יעקב אשר
ח"כ יעקב אשר
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה היום (שני) בהצעה לסדר בנושא התקנת 'מונים חכמים' במשקי הבית בישראל על ידי רשויות החשמל, המים והגז בשל החשש כי עקב פעילות המונים החכמים המשדרים אלחוטית נוצרת קרינה העלולה לפגוע בבריאות התושבים.

מזה מספר שנים שמוני המים בבתים, שתפקידם לקרוא את נתוני צריכת המים - מוחלפים בהדרגה ל'מונים חכמים' המשדרים באופן אוטומטי ורציף את נתוני הצריכה מבתי התושבים ישירות למחשבי העיריות ותאגידי המים.

בתקופה הקרובה צפויים להצטרף למוני המים גם מוני החשמל והגז שישודרגו אף הם בהדרגה למונים חכמים.

אלא שבמהלך דיוני הוועדה התברר כי ממחקרים שבוצעו בנושא עולה כי הצבת מונים חכמים בבתי מגורים או בסמוך אליהם עלולה לגרום לקרינה - מה שמעמיד בשאלה את יתרון הטכנולוגיה מול יתרון הבריאות.

במהלך הדיון עורר חבר הוועדה ח"כ יעקב אשר נקודה נוספת העוסקת בשמירת השבת אל מול השימוש במונים החכמים. לדבריו בשימוש במונה החכם, כל פתיחה של ברז מים יוצרת פעולה חשמלית המזינה את נתוני צריכת מים למחשב ומשכך מדובר בחילול שבת.

"לא יתכן שאנשים לא יוכלו לגור במקומות מסוימים כי הותקנו שם מונים המנוגדים לאמונתם", אמר ח"כ אשר, שהוסיף כי קיימים בשוק מוני מים חכמים עם כשרות לעניין שבת - ובנוסף תאגידי המים מאפשרים לצרכנים המהדרים להשתמש במונה מכאני.

"יש לדאוג כי תינתן האופציה בכל עיר ועיר להתקנת מונים בעלי אישור הלכתי לעניין שבת וכן לאפשר התקנת מונה מכאני לצרכן המעוניין בכך ללא תוספת תשלום או ביורוקרטיה", דרש ח"כ אשר וטען כי יש לקיים על כך דיון מיוחד ולפי שעה לעצור את הצבת המונים החכמים עד להסדרת הנושא.

יו"ר הועדה ח"כ איתן כבל אמר כי לא ניתן לכפות חילול שבת - וגם רבים מאלו שאינם שומרים תורה ומצוות ישמחו לקבל מונה חכם שפעולתו לא מחללת את השבת.

בסיכום הדיון הורה ח"כ כבל לרשות המים לעצור את ההפצה של המונים החכמים עד להסדרת הפתרונות שהועלו בדיון.