השכר הממוצע באפריל: 9,767 ש"ח

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים פברואר-אפריל 2016 ב-3.1% בחישוב שנתי, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

שלמה פיוטרקובסקי , א' בתמוז תשע"ו

תלוש שכר. אילוסטרציה
תלוש שכר. אילוסטרציה
צילום: istock

בחודש אפריל 2016 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,767 ש"ח, כך עולה מנתוני הלמ"ס. מספר משרות השכיר עמד על 3.429 מיליון.

מכלל משרות השכיר במשק, 34.1% (1.169 מיליון) היום בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק ו- 65.9% (2.261 מיליון) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק

בחודשים פברואר-אפריל 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.8% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2015-ינואר 2016

השכר הממוצע הנומינלי עלה בחודשים פברואר-אפריל 2016 ב-2.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.5% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2015-ינואר 2016.

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים פברואר-אפריל 2016 ב-3.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.3% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2015-ינואר 2016.