קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

'המקום' הוא מרכז תרבות ורוח בלב תל אביב המשדר הערכה למסורת היהודית.

הרב יואל קטן , ח' בתמוז תשע"ו

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

פעמיים באהבה.

מאיר דורפמן.

תל אביב, תשע"ו. 142 עמ'

(meirdorfman@gmail.com)

חולפים בו בקביעות או באקראי צעירים תל-אביבים רבים, שנהנים "לנקות את הראש" תוך כדי שמיעת שיעור תורני או הקשבה לשירה חסידית, ואצל חלקם גם נדלק במשך הזמן משהו שמביא אותם להתקרב יותר ליהדות ולמקורותיה.

הרב דורפמן הוא איש מוזיקה ותורה שמעביר ב'המקום' שיעור קבוע על תובנות הרלוונטיות לחיים האישיים מתוך פרשת השבוע, ובעקבותיו הוא מקבל למייל שלו שאלות והערות שחלקן גוררות דיון ערכי ותורני. מדיונים אלו ליקט כ"א פרקים בספרון נאה ומעוצב, העוסקים למשל בדברי שכנוע למי שעומד להינשא לגויה ולא מבין מה הבעיה; בהבהרות למי שחושש שהאמונה אינה אלא אשליה נוחה ולכן קשה לו להתחבר אליה מכאן, ולמי שרוצה לדעת איך יבחין בזיווג האמיתי שלו מכאן; בתשובות למי שלא מבין את טעמם של הייסורים בעולם ולמי שמתקשה להבין את היחס לנשים ביהדות ועוד ועוד, והכול בשפה ברורה ובנעימה.

*****

הציצית בראי הרמב"ם ומפרשי חז"ל.

עותניאל מנצור.

קריית אונו,

מכון מש"ה, תשע"ה. קנח עמ'

(4700429‑052)

הקשרים המיוחדים בין הרמב"ם ליהודי תימן אינם צריכים ראיה.

הרב מנצור מנסה להוכיח בספר נאה זה שהדבר בא לידי ביטוי גם בקיום מצוות ציצית ומנהג עטיפת הטלית, שבו המנהג התימני העתיק, שאחרי שמעטו הנוהגים בו מאז העלייה לארץ חוזר וכובש את מקומו בקהילות תימניות רבות, מתאים בדיוק לדברי הנשר הגדול. רבים מבני תימן שוב עטופים בטלית במשך כל תפילות וסדרי יום השבת בדרך עטיפה מיוחדת ובטלית מסוג מיוחד. ההלכות וההנהגות האלו, שמקורן בדברי חז"ל ובכתבי הגאונים, מתוארות לפרטיהן בספר זה, שהאהבה שבו לעדה היקרה הזאת ולמצווה יקרה זו בולטת בכל עמוד.

*****

עדת מעֻזו.

הערות וביאורים בשלחן ערוך אבן העזר.

הלכות כתובות וגיטין.

מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת.

מאת אברהם יצחק הלוי כלאב.

ירושלים, תשע"ו. תפ עמ'

(5638972‑02)

הרב כלאב משמש במשך שנים רבות כרב ודיין ואב"ד ומרביץ תורה.

עשרה ספרים חיבר על התורה והתפילה ועל ההגדה של פסח ועוד, אך בפסגה נמצאים ספריו על שולחן ערוך אבן העזר, שבהם באים לידי ביטוי למדנותו, שנות ההוראה הרבות שלו, וניסיונו הרב בבית הדין שעיקר עיסוקו הוא הלכות אלו בדיוק.

בסוף הספר נוספו בירורים הלכתיים, ובהם האם קיים היום הדין שאחד מבני הזוג יכול לכפות את בן זוגו לגור בירושלים (כן, אך רק לעיר העתיקה וסביבותיה), מה דין בעל שדורש להשתמש במכונית שרשומה על שם אשתו כי הוא השתתף בקנייתה, והיא מסרבת וטוענת שקנתה את רובה מכספי משכורתה (הרב: ההלכה הפוכה מטענותיהם – השתתפותו בתשלום היא מתנה השייכת לה, אך משכורתה שייכת בעיקרה לבעלה) ועוד. למדנות ופסיקה במקום אחד.

wso.shaalvim@gmail.com